Hastanemiz, 2. Uluslararası 12. Ulusal sağlık ve hastane idaresi kongresine sözlü sunum ile katıldı

  • Hastanemiz, 2. Uluslararası 12. Ulusal sağlık ve hastane idaresi kongresine sözlü sunum ile katıldı
  • Hastanemiz, 2. Uluslararası 12. Ulusal sağlık ve hastane idaresi kongresine sözlü sunum ile katıldı
  • Hastanemiz, 2. Uluslararası 12. Ulusal sağlık ve hastane idaresi kongresine sözlü sunum ile katıldı

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde Muğla’da yapıldı. 
 “Sağlık Kuruluşlarında Gelecek Yönelimleri” ana teması ile gerçekleştirilen kongrede; Sağlık Politikası ve Planlaması, Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı, Hastane İşletmeciliği, Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finansal Yönetim, Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri, Sağlık Teknolojisinin Değerlendirilmesi, Örgütsel Davranış, Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Halkla İlişkiler, Üretim Yönetimi, Stratejik Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Güvenliği, Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Turizmi, Sağlık Hukuku, Etik ve Hasta Hakları, Sağlık Sektöründe İnovasyon ve Girişimcilik konuları ele alındı. 
Akademisyenler, kamu-özel sağlık kurumu temsilcileri, hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileri, sektör temsilcileri  deneyim ve birikimlerini paylaştılar. Akademisyen ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bilimsel çalışmalar sözel ve poster bildirisi olarak sunuldu.   

“Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Yeni Boyutu Hayırseverlik, Erciyes Tıp Örneği”  isimli bildiri Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim BARIN tarafından sunuldu. Çalışma, Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim BARIN, Hastaneler Başmüdürü Özcan ÖZYURT ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ tarafından yapıldı.  
Çalışmayı yapan yazarları tebrik eder, Hayırseverlerimize teşekkür ederiz.  

Sunum Dosyası

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu