Hastanemizde Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası Nedeniyle Sağlık Personeline Eğitim Verildi

  • Hastanemizde Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası Nedeniyle Sağlık Personeline Eğitim Verildi
  • Hastanemizde Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası Nedeniyle Sağlık Personeline Eğitim Verildi

72. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İnsu Yılmaz tarafından sağlık personellerine yönelik hizmet içi eğitim verildi. 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapmakta olan sağlık personellerine tüberkülozdan korunma yolları, belirtileri, tanısı ve doğrudan gözetimli tedavi gibi, veremle ilgili temel konularda eğitim verildi.  

Doç. Dr. İnsu Yılmaz, “Tüberküloz, en çok akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda hastalık yapabilir. Organlara zarar verir. Tedavi edilmezse ya da kötü tedavi edilirse hastalık ilerler ve öldürücü olabilir. Tedavi ile tamamen şifa sağlanabilir” dedi. 

Doç. Dr. İnsu Yılmaz, Tüberkülozun hava yoluyla bulaştığını, yardımcı testler olarak tüberkülin (PPD) cilt testi ya da interferon gama salınım testlerinden (İGST) yararlanıldığını, vücut direncinin zayıflaması ile mikropların çoğaldığını ve hastalığa yol açtığını söyledi. Balgamda verem mikrobunun gösterilmesi ile tanı konduğunu, hastanın yakınmaları ve akciğer filmi bulguları ile hastalıktan şüphelenildiğini, iki haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, göğüs ağrıları, iştahsızlık, zayıflama (kilo kaybı), çocuklarda kilo alamama, halsizlik ve kan tükürme gibi yakınmaların hastalığın habercisi olduğunu belirtti. 

Doç. Dr. İnsu Yılmaz, Tüberküloz tedavisi ile ilgili şunları söyledi:
Düzensiz tedavi ya da eksik bırakılan tedavi, ilaç direncine yol açar

Tüberküloz mikrobuna etkili olan ilacın etki etmemesi laboratuvar testi ile anlaşılabilir, nedeni ise yanlış ya da eksik ilaçlarla düzenli olarak tedavinin yapılmamasından ya da kimi zaman da erken kesilmesinden kaynaklanır.  

Bazı hastalar için Doğrudan Gözetimli Tedavi ’ye (DGT) ihtiyaç vardır

Bazı hastaların tedavileri uzun zaman alabilmektedir. Bu hastaların bazıları tedavilerini düzenli olarak sürdürememektedir. Böyle durumlarda Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) ile hastalara ilaç dozları görevli tarafından bizzat içirilerek hastanın tedavisi doğrudan sağlanmaktadır. Doğrudan gözetimli tedavi için yer ve zaman hastanın isteğine uygun olarak, tedaviyi yapacak hekim ile birlikte kararlaştırılmaktadır. 

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu