Hastanemiz, “El Hijyeni Mükemmeliyet” Yarışmasında Finale Kaldı.

  • Hastanemiz, “El Hijyeni Mükemmeliyet” Yarışmasında Finale Kaldı.

Dünya Sağlık Örgütünün düzenlediği “El Hijyeni Mükemmeliyet” yarışmasında hastanemiz 2019 yılı finalisti oldu.  

“El Hijyeni Mükemmeliyet” yarışması finalisti olan hastanemiz faaliyetlerini, Enfeksiyon Kontrol Kurulu yürütmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, yenilikçi yöntemlerle hasta güvenliğini geliştirmek için katkıda bulunan hastaneleri, sağlık meslek mensuplarını tanımak, tanımlamak ve onurlandırmak amacıyla her yıl yarışma düzenlemektedir. 

El Hijyeni Mükemmeliyet yarışmasında, Erciyes Üniversitesi Hastanelerinin son on yıllık enfeksiyon kontrol çalışmaları dikkate alındı.  Özellikle yoğun bakım ünitelerinde el hijyeni uyum oranlarını arttırmak amacıyla eğitim ve sistem değişikliği yapıldı. Bu kapsamda hastanede ve yoğun bakım ünitelerinde, el dezenfektanları kullanımının yaygınlaştırılması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla poster ve hatırlatıcıların yaygınlaştırılması sağlandı.

Tüm bu çalışmalar sonrasında, el hijyeni uyum oranlarında ve alkol bazlı el dezenfektanı kullanımında artış gözlenirken, hastane enfeksiyonları ve etken mikroorganizma hızlarında ise azalma tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir grup delege, Mart ayı içerisinde Erciyes Üniversitesi Hastanelerini ziyaret ederek, hastanede yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyecekler. 

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu