İşveren Vekillerine Yönelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Düzenlendi

  • İşveren Vekillerine Yönelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Düzenlendi
  • İşveren Vekillerine Yönelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Düzenlendi
  • İşveren Vekillerine Yönelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Düzenlendi
  • İşveren Vekillerine Yönelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Düzenlendi
  • İşveren Vekillerine Yönelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Düzenlendi
  • İşveren Vekillerine Yönelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde işveren vekillerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlendi. 


Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cihangir Biçer,  Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Musa Karakükçü, Prof. Dr. Cevat Yazıcı ve Doç. Dr. İnsu Yılmaz, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Elçin Balcı, işyeri hekimleri, akademisyenler ile hastane müdürleri, başhemşire, müdür yardımcıları ve başhemşire yardımcıları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanları katıldı.  


Seminer, emekli çalışma bölge müdürü ve emekli iş başmüfettişi Hamdi Çona tarafından verildi. Seminerde, Dünya’da iş kazalarının meydana gelmesinde etken olan unsurlar, iş kazalarının yoğun miktarda meydana gelmesinin;  ülkeler bazındaki rolü, ülkelerin kültürel yapısı ve gelişmişlik düzeyleri, firmalar bazındaki rolü, işyerlerinin vizyonu, misyonu, işverenin bakış açısı ve yönetimin taahhüdü, çalışanların eğitim ve denetimleri bazındaki rolü, çalışanların eğitim düzeyleri ve bilinçlendirilme periyotları, iş kazası ve meslek hastalığının tanımı ve kapsamı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, iş kazası meydana geldikten sonraki hukuki ve cezai durum, iş kazalarını işletmeler açısından önemi ve sahadan örnekler ile risk değerlendirmesi ele alındı.  


Seminer, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney’in eğitimci Hamdi Çona’ya plaket takdimi, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cevat Yazıcı’nın da çiçek takdimi ile son buldu. 

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu