Erü Hastanelerinin İlkleri ve Kök Hücre Tedavisi Konuşuldu

  • Erü Hastanelerinin İlkleri ve Kök Hücre Tedavisi Konuşuldu
  • Erü Hastanelerinin İlkleri ve Kök Hücre Tedavisi Konuşuldu

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, ERÜ Hastanelerinin gerçekleştirdiği ilklerden bahsederek, Kök Hücre Tedavisi hakkında bilgiler verdi. 


Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimlik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa, ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney ile Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Burçin Gönen katıldı.  


Programda, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde gerçekleştirilen ilkler ile Genom ve Kök Hücre Merkezinde (GENKÖK)  yapılan işlemler hakkında bilgiler verildi. 
Erciyes Üniversitesi Hastanelerinin bölgeye hitap eden geniş bir hinterlandı olduğuna değinen Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Tıp Fakültesi Hastanelerinin mutluluk verici bir yıl yaşadığını ifade etti. Bunlardan ilki “Dünya Sağlık Örgütü tarafında Avrupa’da “El Hijyeni Mükemmeliyet Yarışması’nda hastanemizin birinci olmasıdır. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış’a, Dünya Sağlık Örgütüne başvuruyu yapan eski öğretim üyemiz, T.C. Sağlık Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Emine Alp Meşe’ye, Enfeksiyon Kontrol Kurulu’na, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Öğretim Üyelerine, idari personellerimize ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.


Erişkin ve Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Merkezlerimiz,
Avrupa ve Dünya Standartlarında

Başhekim Güney, “Erişkin ve çocuk kemik iliği transplantasyon merkezlerimiz JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) tarafından akredite edilmiş olup, Avrupa ve Dünya standartlarında tedavi merkezlerimizdir. Bu merkezlerimiz kamuda ilklerden olup, çocuk kemik iliği merkezimiz de Türkiye’de JACIE sertifikası olan ilk ve tek örnektir. Bu durum Erciyes Üniversitesi Hastanelerinin gücüne güç katmıştır. Ayrıca hayırseverlerimiz tarafından Kansere Karşı Birlikte Derneği’nin (KANKA) katkılarıyla yapımına başlanan Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanemizin kaba inşaatı bitmek üzeredir. İnşallah, inşaat 2020 yılında tamamlanacaktır. ” diye konuştu. 


Sağlık Turizminde Bölgemizde Lideriz
Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, ERÜ Hastanelerinde yapılan sağlık turizmine de değindi. Sağlık turizmini ağırlıklı olarak Bahreyn ile yaptıklarını, bu durumun ikili anlaşmalar sonucunda gerçekleştirildiğini, sağlık turizminde aracı kurumlar üzerinden ilerlemek durumunda olduklarını, kuzey Afrika ülkeleri ile temasların devam ettiğini, özellikle Fransa ve Almanya ile de görüşüldüğünü,  Rusya’dan da hasta aldıklarını, yaklaşık 20 ülkeden hasta kabul ettiklerini ve sağlık turizminde bölgede lider olduklarını ifade etti. 

Majör Cerrahi Yapmadan Önce, Minör İşlemler Yapılabilir
Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, “Eklem koruyucu işlemlerin, güncel bir kavram olduğunu, majör cerrahi dediğimiz, diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi olan hastalarda protezle cerrahi müdahale yapmadan önce, daha küçük işlemler (minör) ile protez gereksinimi azaltmak, uzatmak ya da ortadan kaldırmak üzere birtakım işlemler popüler hale gelmiştir. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları toplumun büyük bir kesiminde görülmektedir. Toplumun beklenen yaşam süresi uzadıkça kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yakalanma oranları da artmaktadır. Bu noktada Dünya’da güncel olan tedaviler; hücresel tedavi, kök hücre tedavisi gibi, cerrahi gerektirmeden hastaya cerrahi tedavisini uzatacak tedavi yöntemlerine yöneliyor. Protez cerrahiler büyük cerrahiler, bunların birtakım komplikasyonları var, riskleri var, bu noktada bilinçli hastalarımızın beklentisi, tedavimi yapın ama, protez cerrahisi dışında bir şeyler olsun, diyorlar.” ifadelerini kullandı. 

Kemik İliğinde İleri Olmamızın Sebeplerinden Biri de GENKÖK Merkezimizin Olması
Kök hücre tedavileri Dünya’da 2000’li yıllardan sonra çok ciddi bir atak gösterdi. Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) Türkiye’de kamuda bir ilktir. Tedavi amaçlı ürün üretebilen Genom ve Kök Hücre Merkezi olan tek üniversite biziz. Bu da ikinci bir gurur kaynağımız. Hayırseverlerimiz Betül-Ziya EREN’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kemik iliğinde ileri olmamızın sebeplerinde biri de GENKÖK Merkezimizin olmasıdır. Kemik iliği nakli dışında da bir takım işlemelerin yapılıyor olması; göz, kas-iskelet sistemine yönelik rahatsızlıklarda, nörolojik rahatsızlıklarda hastalarımızı bu kök hücre tedavisinden faydalandırıyoruz.  Kamuoyundaki en büyük soru işareti, hücresel tedavinin kök hücre tedavisi olarak algılanıyor olmasıdır.” diye konuştu. 


Kök Hücreler Bizim İçin Yenileyici Ajanlar,
Kök hücre tedavisi mucize midir? Kimler nasıl tedavi olur? Kimlere tedavi etmeli? Soruları ile Genom kök hücre ve tedavileri konusunda, Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Burçin Gönen bilgilendirme yaptı. 
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Burçin Gönen, “Kök hücre çok güncel bir konu, hastalarında ilgisini çeken bir konu, Erciyes Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında bir farkımızda kliniğe uygulanabilir kök hücre üretimini sağlayan bir merkezimizin olması, çünkü kök hücre üzerinde çok çalışılan bir konu olması, birçok üniversitede bunun araştırması yapılmaktadır, ama bir hücreyi alalım hastaya uygulayalım dediğinizde laboratuvar şartlarınız çok ileri olması gerekmekte, bizim bu imkânların sağlanmasında Betül-Ziya EREN Kayserili hayırsever çifte çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim ürettiğimiz kök hücrelerle birçok hasta şifa bulmakta, ortopedi alanında yaptığımız çalışmalar bir yandan çalışma bir yandan da hasta tedavisi olmaktadır. Bu konuda cevaplanması gereken çok soru vardır. Kanınızın bir cihazdan geçirilerek hemen o esnada size verilmesi gerçek bir kök hücre tedavisini ifade etmez. Kök hücreler bizim için yenileyici ajanlar, doğumumuza da yol açan hücrelerdir, yenilenmeyi onarımı, tamiri sağlarlar. Yaşla birlikte sayıları azalır, yaptıkları işlerin kapasiteleri azalır ve dolayısıyla hasarlandıkça bizlerde buna cerrahi olarak müdahale edilmesi gerekir. Kök hücre tedavisinde ise bir tane olan hücreyi yüz tane haline getirerek geri verme işlemidir. Bu bir süreç gerektirir. Özel laboratuvar şartları taşıyan sizden alınan bir yağ dokusuyla, kemik iliğiyle veya kordon kanı ile bu hücreler sayıca çoğaltılır. Bu süre için yaklaşık üç haftalık süreye ihtiyaç vardır. Bu işleme kök hücre denir.” İfadelerini kullandı.  

Kök Hücre Tedavileri Şu Anda Hastalara Uygulanabiliyor
Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, “Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde hastalarımıza kök hücre tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) ile hastanelerimizin ortak çalışması ile hastalarımıza kök hücre tedavileri uygulanabilmektedir, kime ne kadar uygulanabileceği hastadan hastaya değiştiği için, henüz Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer almadığından, yapılan kök hücre tedavisi ücretlerini hastaların kendilerinin ödemesi gerektiğini belirtti.  

Ayrıca sağlıkta şiddet konusuna da değinen Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney,. Hekimler, gerek sağlık çalışanları, gerekse hemşireler olsun, bu toplumdan çıkıyor. Hepimiz bu toplumun içerisindeki bireyleriz ve bizler burada mesleğimizi, işimizi yapıyoruz, hem de topluma faydalı olma gayreti güdüyoruz. Yoğunluğa bağlı olarak sıra ve randevu sistemine geçmek zorunda kalıyoruz. Belli işlemler için belli süreler sonrasında hizmet verebiliyoruz. Şiddetin hiç kimseye faydası yok, ne kendilerine ne de bize. Üniversite hastanemizde şiddete karşı bir takım önlemler alıyoruz, ama sıfıra indiremiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bu noktada yaptığı bilgilendirmeler doğrultusunda şiddetin azalma eğilimine doğru gideceğini umuyorum.” dedi.  

Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, “Koruyucu hekimlik, tedavi edici hekimlik kadar önemlidir,  toplum sağlığının korumanın başında bu gelmektedir.” ifadelerini kullandı.     

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu