Türk Üroloji Akademisi Çocuk Ürolojisi Güncelleme Toplantısı - 2

  • Türk Üroloji Akademisi Çocuk Ürolojisi Güncelleme Toplantısı - 2

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ GÜNCELLEME TOPLANTISI - 2

16 Kasım 2019 / Kayseri - Holiday INN Hotel                                                                                                                         16:30 - 16:45
Ürolojik endokrinopatili olgularda pediatrik endokrin yaklaşım Nihal Hatipoğlu
16:45 - 17:00 İnmemiş testisli olgularda medikal tedavide yenilikler Mustafa Kendirci
17:00 - 17:15 Palpabl inmemiş testis cerrahisi Numan Baydilli
17:15 - 17:30 Nonpalpabl inmemiş testis cerrahisi Deniz Demirci
17:30 - 17:45 İnmemiş testis ve infertilite Oğuz Ekmekçioğlu
17:45 - 18:00 Antenatal hidronefroz pediatrik nefroloji pratiği Hakan Poyrazoğlu
18:00 - 18:15 Antenatal hidronefroz cerrahisi Deniz Demirci
18:15 - 18:35 İşeme disfonksiyonu, enürezis İsmail Dursun
18:35 - 18:45 Kapanış Konuşmaları

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu