Başhekimimiz Prof. Dr. Ahmet Güney’in Mevlit Kandili Mesajı

  • Başhekimimiz Prof. Dr. Ahmet Güney’in Mevlit Kandili Mesajı

İnsanlığa hakkı, hakikati, , merhameti, adaleti anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren, Âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dünyaya teşrif ettiği gecenin huzurunu yaşamaktayız. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatını, gayesini, vb. birçok yönlerini, doğru kaynaklardan faydalanarak, en güzel şekilde tanımak ve anlamak, onun tebliğ ettiği vahyi, ilimi, hikmet, ahlak ve Kur’anî hükümleri hayatımızda yaşanır kılarak, en uygun şekilde ailemize, toplumumuza, anlatmak, Peygamberimizi sevmenin en iyi göstergesi olacaktır.   
Bu duygu ve düşüncelerle Mevlit Kandilinizi tebrik ediyorum, hepimize hayırlı olsun.   

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu