AKADEMİK, İDARİ VE 657 4/B Lİ PERSONELİN DİKKATİNE

  • AKADEMİK, İDARİ VE 657 4/B Lİ PERSONELİN DİKKATİNE

Birimimiz bünyesinde görev yapan tüm personelin (Akademik, İdari ve 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel) mal bildiriminin 10.08.1990 tarihli ve 90/748 sayılı Mal Bildirimlerinde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince http://hastaneler.erciyes.edu.tr/content/files/word/mal-beyannamesi.doc adresindeki formların ilgili personel tarafından eksiksiz doldurularak, her forma ilgili tarafından imza atılarak ekte bir sureti gönderilen formun zarf üzerine yapıştırıldıktan sonra doldurulması ve mal bildirim formunun kapalı zarf (zarf ebatı 17x25 cm) içinde en geç 15.02.2020 tarihine kadar Akademik Personellerin Tıp Dekanlığında Nazmi GÜRBÜZ’ e , idari ve 657 4/B li personelin ise İnsan Kaynakları Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2020 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu