ERÜ Hastanelerinde “Yeni Corona Virüs” Konulu Konferans Düzenlendi

  • ERÜ Hastanelerinde “Yeni Corona Virüs” Konulu Konferans Düzenlendi
  • ERÜ Hastanelerinde “Yeni Corona Virüs” Konulu Konferans Düzenlendi
  • ERÜ Hastanelerinde “Yeni Corona Virüs” Konulu Konferans Düzenlendi
  • ERÜ Hastanelerinde “Yeni Corona Virüs” Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri’nde “Yeni Corona Virüs: Yeni Bir Tehdit” konulu konferans düzenlendi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. ve Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda “Yeni Corona Virüs: Yeni Bir Tehdit”  konulu konferans verdi.  

Konferansa, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, öğretim üyeleri, hastane yönetimi ve sağlık personelleri katıldı.

Yeni Corona Virüs (2019-nCoV) konulu konferans, Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnsu Yılmaz’ın moderatörlüğünde yürütüldü. Konferansta konuşan Prof. Dr. İnsu Yılmaz, “Erciyes Üniversitesi Hastaneleri olarak, Yeni Corona Virüsü için Pandemi ve Enfeksiyon Kontrol Kurullarımızın eylem planları hazır, Buhastalar gelirse gerekli donanıma sahibiz, pratikte ne yapacağımız önemli” diye konuştu.  

Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç yaptığı konuşmada, “Coronavirüs, birçok memeli ve kuşu infekte edebilir, henüz insanlara bulaşmamış olan, ancak hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs mevcuttur. Virüs dış yüzeyindeki proteinlerle konak solunum hücrelerine tutunur. Bu proteinlerin şekli virus genleri ile belirlenir. Yeni konakları enfekte etmek için virus genleri, mutasyona uğrar ve böylece yeni türlerin hücrelerine tutunur. 2019-nCoV virüsü, SARS-CoV ve MERS-CoV’unda içinde bulunduğu beta-coronavirus ailesi içinde 2019-nCoV genomunun SARS Corona virüsüyle %70 benzerlik göstermektedir” dedi.   

Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, İlk olgunun, Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrinde,  31 Aralık 2019'da etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları ile Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı (Farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarında kümelenme, ateş, dispne ve radyolojik olarak bilateral akciğer pnömonik infiltrasyonuyla uyumlu bulgular ile ortaya çıktığını söyledi. İlk importe olgunun, 13 Ocak 2020’de Tayland’ta 61 yaşındaki Çinli bir kadında, ikinci importe vakanın Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2020'de 30'lu yaşlarda bir erkek hastada rastlandığını, iki importe vakanın Wuhan eyaletine seyahat öyküsünün olduğunu, ilk kümelenmenin deniz ürünleri pazarına ziyaret öyküsünün bulunduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, hastalarda, ateş [98%], öksürük [76%], miyalji ve halsizlik [44%], balgam [28%], baş ağrısı [8%], hemoptizi [5%], ve diyare [3%] septomları, ile dispne (55%), 8 günde  [5·0–13·0] geliştiğini, %63 hastada ise lenfopeni, %15 viremi, olduğu, yoğun bakıma yatış oranın %32 ve hastaların %15’nin öldüğü ve tüm hastalarda anormal BT bulgularının tespit edildiğini, 60 yaş üstü hastalarda; sistemik semptomların daha fazla, radyolojik tutulumların ağır, lenfopeni,ve trombositopeni ile yüksek CRP ve LDH seviyelerinin olduğunu, çocuk hastaların ise daha az enfekte olduklarını ve daha hafif geçirdiklerini söyledi.

İleri Yaştakiler ya da Sistemik Hastalığı Olanlar Daha Çok Etkileniyor

Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç konuşmasında, hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğunu, şu ana kadar bildirilen ölüm vakalarının genellikle ileri yaştakiler ya da eşlik eden sistemik hastalığı olanların daha çok etkilendiğini, salgının ortaya çıkış nedenlerinin başında; nüfus artışı, iklim değişikliği, yaban hayat-insan temasının artışı, tanı koyma olanaklarında artış ve uluslararası ulaşımın etkili olduğuna değindi.  

Doç. Dr. Ulu Kılıç “2019-nCoV vaka tanımına uyan hastalarda, Solunum yolu numuneleri PCR ile taranmalı, eğer gerekli ise diğer solunum yolu hastalık etkenleri açısından da incelenmeli, hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit edilse dahi koinfeksiyonların oluşabileceği dikkate alınarak 2019-nCoV olası vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri 2019-nCoV için de değerlendirilmelidir. 2019 nCoV için spesifik bir antiviral tedavi yoktur. Havaların ısınması ve gerekli önlemlerin alınması ile Mayıs ayı gibi bu epideminin azalacağı düşünülmektedir.” diye konuştu.   

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2020 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu