Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel (4/B) Yerleştirme Sonuçları

  • Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel (4/B) Yerleştirme Sonuçları

11.02.2020 tarihinde Resmi Gazetede, Üniversitemiz web sayfasında ve Aile, Çalışme ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü anasayfasında yayınlanan sözleşmeli personel (4/B) alımı ilanına müraacat eden ve atanmaya  hak kazanan Hemşire ve Sağlık Teknikeri adaylarının Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine 13/03/2020 tarihine kadar istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip adayların atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenler haklarını kaybedecek olup, puan sırası ile yedek adaylar yerleştirilecektir.Yedek adaylara istenecek belgeler konusunda ayrıca tebligat yapılacaktır.

Sonuçlar için tıklayınız.

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu