Başhekimimiz Prof. Dr. Ahmet Güney’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

  • Başhekimimiz Prof. Dr. Ahmet Güney’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Güçlü milletlerin dayanağı olan, toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergesi ve yapı taşını oluşturan ailelere yön veren kıymetli kadınlarımızdır.    

Kadınlarımız, iş hayatında, bilimde, sanatta, sporda, siyasette ve hemen hemen her sektörde yerini almış ve uluslararası başarılara imza atmıştır. Kadınlarımızın çalışma hayatında yer alarak, kendi imkânları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Kadınların hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak, her tür ayrımcılığa ve hak ihlaline karşı mücadele etmek sadece kadınların değil, tüm toplumun sorumluluğundadır. Tarih boyunca kadınlarımıza milletçe değer veren medeniyetin mirasçıları olarak yer aldık. 

Bu duygu ve düşüncelerle Şehitlerimizin anneleri ve eşleri başta olmak üzere, vatanın her köşesinde alın teri akıtarak çaba gösteren, Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde katkı sağlayan, varlıklarıyla bizleri onurlandıran, fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ahmet GÜNEY
Hastaneler Başhekimi

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu