Hasta Yakınları ve Ziyaretçilerin Dikkatine

  • Hasta Yakınları ve Ziyaretçilerin Dikkatine

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle, hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik bir dizi önlemlerin alınmasına karar verilmiştir.  

Bu kapsamda, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde hasta ziyaretleri 2020 yılı Mart ve Nisan ayları boyunca aşağıda belirlenen kurallara göre yapılacaktır;

HASTA ZİYARETLERİNİN

*Mesai saatleri içerisinde yapılmamasına
*Her gün saat 19:00-20:00 (AKŞAM) arasında, her hasta için 1 (bir) kişi ile sınırlı tutulmasına (Çocuk hastanesi hasta ziyareti 19:00-19:30 saatleri arasında yapılmaktadır.)
*Yoğunbakım ve palyatif bakım servislerinde ziyaretin yasaklanmasına 
*Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak, mümkünse aynı kişi (azami iki farklı kişi) tarafından sağlanmasına karar verilmiştir. 

Bu uygulamaya 14 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.  

Hasta yakınları ve ziyaretçilerimizin hasta yararını gözeterek alınan önlemlere uymaları, sağlık personeline karşı ısrarcı tutum izlememelerini ve yardımcı olmalarını rica ederiz. 

HASTANELER YÖNETİMİ

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu