Hematoloji - Onkoloji-KİT Üniteleri

  • Hematoloji - Onkoloji-KİT Üniteleri

Maske Kullanım Kuralları

1.Sağlıklı bir kişi COVID-19 enfeksiyonu tanısı ya da şüphesi olan kişiye bakım veriyorsa maske kullanmalıdır.
2.Öksüren ve hapşıran kişi aerosollerin yayılımını önlemek açısından maske kullanmalıdır.
3.Maske kullanımı el hijyeni ile birlikte olduğunda daha etkilidir.
4.Maske kullanan kişiler maskenin nasıl kullanılacağını ve kontamine etmeden nasıl çıkarılacağını bilmelidir.
5.Maske takan kişi kontaminasyonu engellemek açısından mümkünse maskeye dokunmamalı, dokunması durumunda ise mutlaka el hijyenini sağlamalıdır.
6.Kullanılan maske ile yüz arasında boşluk kalmamalı, ağız-burun ve çene tam olarak kapatılmalıdır.
7.Maske kirlendiğinde veya ıslandığında değiştirilmelidir.
8.Maskeler kişiye özel olmalıdır, ortak kullanılmamalıdır.
9.Maskeler çıkartılırken maskede kontaminasyon var ise temiz eldiven giyilerek yanlarından tutularak çıkartılmalıdır.
10.Damlacık izolasyonu olan hasta odalarına girerken, nötropenik hastaların odasına girerken maske kullanılmalıdır.

 

N-95/FFP3 Maske Kullanımı

1.COVID-19 tanısı doğrulanmış hastalara aerosolizasyona neden olan işlemler yapılması sırasında (aspirasyon, bronkospi, bronkoskopi işlemleri, solunum yolu numunesi alınması) maske takılmalıdır. Maske kullanım sonrası atılmalıdır.
2.Kan, solunum sekresyonu ya da diğer vücut sıvıları ile kontamine olmuş, dış yüzeyleri kirlenmiş maskeler bulaşlara yol açabileceğinden kullanım sonrası atılmalıdır.
3.Kullanılmış maskeler hava alacak  şekilde ancak çapraz bulaşa da yol açmadan birbirine değmeden saklanmalıdır.
4.Maskelere dokunmadan önce el hijyeni sağlanmalıdır.
5.Maskenin iç kısmına temas dan kaçınılmalı, eğer temas edilmiş ise de mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır.
6.Kullanılmış maskeyi yeniden takarken steril olmayan eldiven takılmalı, maskenin tamamen yüze oturduğundan emin olunmalıdır.
7.Maskede hasar olması ya da nefes almayı zorlaştıran bir durum varlığında maske atılmalıdır.
8.Maskenin hasta odasından çıktıktan sonra en son çıkarılması ve sonrasında el hijyeni sağlanması ihmal edilmemelidir.
9.COVID-19 tanısı almış hastaya ölüm sonrası otopsi yapan kişiler veya gassilhane çalışanları temasları sırasında maske takmalıdır.
10.Solunum izolasyonu olan hasta odalarına girerken N95 maske kullanılmalıdır.
11.Allojenik kemik iliği nakli yapılan hastalar hastane içinde veya çevresinde yapım-onarım çalışması var ve hastanın koruyucu ortam dışına çıkması mutlak gerekli ise hastaya N95 maske takılmalıdır. Alllojenik nakil hastalarının dışarı çıkması gereken diğer durumlarda cerrahi maske takılmalıdır.

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2020 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu