Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Kliniğimiz, 1975 yılında Gevher Nesibe Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Metin Güner ve Dr. Ümit Acar tarafından 8 yataklı servis ile faliyete geçirilmiştir. 1980 yılından itibaren kliniğimizin başkanlığını yürüten Dr. Aydın Paşaoğlu 14 yıl süren başkanlığı boyunca yaptığı olağanüstü çalışmalarla modern bir klinik haline getirmiş ve Dr. Paşaoğlu 1994 yılında Gazi Üniversitesi geçmiştir.Bölüm Başkanlığı 1994-1997 yılları arasında Dr. Ahmet Selçuklu, 1997-2005 yılları arasında Dr. Hidayet Akdemir, 2005-2006 yılları arasında Dr. Kemal Koç, 2006 dan beri de Dr. İ. Suat Öktem tarafından yürütülmektedir. 
Kayseri'li hayırsever işadamı sayın Hasan Aslandağ'ın, annesi Hatice Aslandağ ile babası Mustafa Aslandağ anısına yapmış olduğu bağış ile yenilenen kliniğimiz, 49’u klinik ve 14 yoğun bakım olmak üzere 63 yatağı ile İç Anadolu'da yaklaşık 7-8 milyon kişiye hizmet vermektedir. Kliniğimizde transkranial Doppler ultrasonografi, nöronavigasyon (bilgisayar eşliğinde ameliyatların yapılmasını sağlayan cihaz), intraoperatif ultrasonografi ve diğer yüksek teknolojilerinin kullanıldığı 2 ameliyat odası, invaziv ve noninvaziv monitorizasyonların yapıldığı 14 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. 
Bölümümüzde 3 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri çok sayıda uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış bilimsel makalelerin yanı sıra kongre bildirileri, kitapta bölüm yazarlığı, konferansta konuşmacı olarak bilimsel faaliyet göstermişlerdir. Kliniğimiz araştırma görevlilerinin eğitimi, olgu tartışması, seminer ve literatür sunumu şeklinde yapılmaktadır. Araştırma görevlilerinin etkinliği ve verimliliği ve başarıları periyodik sınavlar ile puanlama metodu ile belirlenmekte, elde edilen başarı puanına göre sorumluluk verilmektedir. Ayrıca, klinik vakaları için Nöroloji, Nöroradyoloji, Nöropatoloji, Radyasyon onkolojisi, Endokrinoloji, Pediatrik ve Erişkin Onkolojisi gibi diğer bilim dalları ile düzenli toplantılar yapılmakta tanı ve tedavi protokolleri konsey kararı ile belirlenmektedir. Kliniğimizde öğrenci eğitimi için 3. dönem öğrencilerine 6 saat teorik, 5. dönem öğrencilerine ise toplam 15 iş günü olmak üzere teorik eğitim ve hasta başı uygulamaları yapılmaktadır.

Yıllık ortalama ameliyat edilen hasta sayısı: 2100-2400
Yıllık ortalama yatırılarak tedavi edilen hasta sayısı: 2700
Yıllık ortalama poliklinikte muayene edilen hasta sayısı: 7850 

Bölümümüze ulaşmak için:
Polikliniğimiz Gevher Nesibe Hastanesi 1.Kat’ı “B” Koridorundadır. Kliniğimiz Gevher Nesibe Hastanesi 7. Katındadır. 
Telefon: 0 352 - 207 66 66 - 20700 , 20701(Klinik), 20702 (Poliklinik)

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu