Çocuk Cerrahisi

ÇOCUK CERRAHİSİ
Hiçbir şey aileleri çocuğunun hasta olduğundaki kadar tedirgin etmez, özellikle de bu hastalık cerrahi girişim gerektiriyorsa tedirginlik iyice artar. 

Erciyes Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ekibi olarak ailelerin bu kaygılarını ve çocuklarının hastalığı sebebiyle oluşan sıkıntılarını ve ruhi durumlarını anlayabildiğimizi düşündüğümüz için bu bilgileri sunmayı amaçladık. Burada ekibimizi tanıtarak, çocuk cerrahları neler yapar, çocuklarda yapılan cerrahi işlemler ve çocukların cerrahi olarak tedavi edilebilen hastalıkları ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. 
Nasıl İletişim Sağlanır
 Çağdaş toplumlarda insanların en önemli beklentisi kolay ve doğru iletişim kurmaktır. Hasta aileleri, bizimle “haftada 7 gün 24 saat” bizlerle iletişim kurma imkanına sahiptirler. Kliniğimiz, ekibimiz, yaptığımız ameliyatlar ve diğer işler hakkında önerilerinizi, eleştirilerinizi, varsa soru ya da şikayetlerinizi bize iletmenizden mutluluk duyacağız. 
Bölümümüzde yapılan işlemler
Kliniğimizde Çocuk Cerrahisinin ilgi alanına giren tüm ameliyatları, çocukların, bebeklerin ve yenidoğanların cerrahi olarak tedavi edilebilen hastalıklarının tedavilerini yapmaktayız. Bunun yanında hastalıkların tanısında yardımcı olmak üzere bir takım tetkikleri de yapmaktayız:

 • İşeme fonksiyonu ölçümleri (ürodinami, üroflowmetri, sistometri vb.)
 • Baryumlu (kontrast madde ile yapılan) kolon, özofagus, mide-duodenum grafileri (Radyoloji AD ile birlikte)
 • İşeme grafileri (VSUG) (Radyoloji AD ile birlikte)

Günübirlik (Outpatient) Cerrahi 

Bu hastalar için daha önce ameliyat randevusu verilmekte, verilen randevu kartlarında ailenin neler yapacağı ve ne zaman nerede, hangi işlemleri yapmış olarak bulunacakları açıkça yazılmış bulunmaktadır. Randevunuzu alırken anlamakta güçlük çektiğiniz bir husus olursa doktorunuza sormaktan çekinmeyiniz. Ayrıca daha sonra aklınıza gelen soruları, doktorunuza telefonla da sorabilirsiniz. 
 
Hastalarımızın yarıya yakını hastanede yatırılmadan, ameliyat edilip hastaneden kısa sürede taburcu edilmektedir. Hastaneye yatırılmadan, aynı gün içerisinde gerçekleştirilebilen kasık fıtığı, hidrosel, inmemiş testis, sünnet, biyopsiler, diyaliz amaçlı ve kateter yerleştirme, endoskopiler gibi işlemleri içerir.
Günübirlik ameliyat edilen çocuklar ameliyathanede bulunan bekleme odasına alınmakta, ameliyatı gerçekleştirecek cerrah ve anestezi uzmanı tarafından ameliyat odasına götürülmekte ve ameliyat sonrasında da ayılma odasında doktor ve hemşire denetiminde izlenmektedir. Kısa süre sonra anneleri yanına alınarak çocuğun ailesinden uzun süre ayrı kalmasının önüne geçilmekte, taburcu işleminden sonra da reçetesi ve gerekli bilgiler verilmektedir. Bu süre içerisinde aile fertlerinin sıkıntılarından dolayı anlatılanları çok iyi anlamadıkları görülebilmektedir. Neler yapacağınızı anlamadığınızda doktorlarınıza tekrar sormaktan çekinmeyiniz

Diğer Ameliyatlar
Ameliyatların diğerleri hastanede yatarak yapılmaktadır. Bu grup hastalarda da hastanede çocukların kalış süreleri mümkün olduğu kadar kısa tutularak, çocuk ve aile bir an önce alışılmış doğal hayatlarına döndürülmeye çalışılmaktadır.

Yenidoğan Cerrahisi
Yenidoğan döneminde saptanan ve cerrahi olarak düzeltilmesi gereken anormallikleri kapsamaktadır. Bunların içerisinde özofagus atrezisi (yemek borusu anormallikleri), biliyer atrezi (safra yolları anormallikleri), intestinal atreziler (mide-barsak sistemi anormallikleri), anal atrezi (makat kapalılığı), ince ve kalın barsaklar ile ilgili doğuştan olan tüm anormallikler sayılabilir. Bebek hastalar ameliyat edildikten sonra yenidoğan cerrahisi ünitesinde izlenmektedir.

Gastrointestinal Cerrahi
Yemek borusundan başlayıp makata kadar tüm mide-barsak sistemini ilgilendiren bozuklukların cerrahi tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır. Bunlar, ileri yaşlarda bulgu veren doğumsal anormallikler olabileceği gibi apandisit, mide ve barsak delinmeleri gibi ani gelişen olaylar da olabilir.

Karaciğer, Safra yolları ve Dalak Cerrahisi
Çocukluk çağında görülebilecek karaciğer ve safra yollarına bağlı anormallikler ile genellikle kan hastalıklarına eşlik eden safra kesesi taşları ve dalak büyümelerinde yapılan cerrahi işlemleri içermektedir. Bu cerrahi işlemler açık ameliyatın yanı sıra laparoskopik olarak da yapılabilmektedir.

Böbrek ve İdrar Yolları, Üreme Organları Cerrahisi
Bu sistemi ilgilendiren doğumsal anormallikler ile (kistik böbrek hastalıkları, idrar yollarında tıkanıklık ve genişlemeler, mesaneden böbreklere idrar kaçışı, mesane anormallikleri, penis anormallikleri, idrar deliğinin yerinde olmaması) sonradan ortaya çıkan sorunların (taş, travma) cerrahi tedavileri yapılmaktadır. Bebeklik çağında saptanan cinsiyet anormalliklerinin düzeltilmesi ameliyatları da hastanelerimizde gerçekleştirilmektedir.

Toraks (Göğüs) Cerrahisi
Çocukluk çağındaki akciğerler ve hava yollarını ilgilendiren doğuştan ya da sonradan gelişen anormalliklerinin cerrahi olarak tedavisi mümkün olanların tedavisi ile özofagus (yemek borusu) içine kaçan yabancı cisimlerin acil olarak çıkarılması işlemi de gerçekleştirilmektedir.

Kanser Cerrahisi
Çocukluk çağında akciğerler, karaciğer, mide-barsak sistemi, lenf bezleri, böbrekler, mesane ve yumuşak dokudan köken alan tümörlerin cerrahi tedavileri ile ameliyat öncesi ve sonrası bakımları büyük bir özenle yapılmaktadır.

Minimal İnvaziv Girişimler (Kapalı Ameliyatlar) Cerrahi girişimlerin önemli bir kısmı tanı ve tedavi amaçlı olmak üzere sistoskopi, özofagoskopi, rektoskopi, bronkoskopi torakoskopi ve laparoskopi ile yapılmaktadır.
 

 • Böbreğe doğru idrar kaçağı (veziko üreteral reflü)
 • Mesane çıkışında anormal kapak (posterior üretral valf)
 • Hirschsprung hastalığı (Bağırsakların fonksiyon bozukluğu)
 • İmperfore anüs (makatın kapalı olması)
 • İnmemiş testis
 • Apandisit
 • Ampiyem, akciğer kist ve urları (akciğerin ve göğüs boşluğunun iltihabı, akciğer biyopsisi, vb.)
 • Karaciğer, safra kesesi ve yolları ile ilgili hastalıklar (safra kesesinin çıkarılması vb.) 

Açık Ameliyatlar

 • Kasık fıtıkları, göbek fıtıkları
 • İnmemiş testis
 • Apandisit
 • Doğuştan gelen anomalilerin düzeltilmesi
 • Yemek borusunun eksikliğinin onarımı (özofagus atrezileri)
 • On iki parmak barsak hastalıkları (duodenal atrezi, anüler pankreas)
 • İnce barsak anomalileri (jeuno-ileal atrezi)
 • Kalın barsak anomalileri (kolon atrezisi, anorektal malformasyonlar)
 • Bağırsakların fonksiyon bozuklukları (Hirschsprug hastalığı, kabızlık, vb.)
 • Doğuştan ve sonradan olan akciğer hastalıkları
 • İdrar yollarının doğuştan ve sonradan olan hastalıkları
 • Safra yolları hastalıkları
 • Tiroid hastalıkları

Çalışma Sistemimiz
Çocuk Cerrahisinde ameliyatlar ve işeme grafileri (VSUG), İşeme fonksiyon ölçümleri (Ürodinami, Üroflowmetri..vb.) randevu verilerek yapılmaktadır. Randevular öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından ayarlanmakta ve hastalar ile yakınlarına her türlü bilgi yanında randevu kartı verilmektedir. Randevu almak için çoğu kez telefonla irtibat kurmak da yeterli olmaktadır.

Çocuk Cerrahisi Servisi
Çocuk Cerrahisi yataklı tedavi birimleri, Yenidoğan Cerrahisi Servisi ile Çocuk Cerrahisi Servisi’nden meydana gelmiştir ve Gevher Nesibe Hastanesi’nin 12. katında bulunmaktadır.

Telefonlar:  (0352) 207 66 66 (santral)  20803, 20801, 20802 İç hat

Yenidoğan Cerrahi Servisi
Telefon:      (0352) 207 66 66 (santral) 20803 İç hat

Çocuk Cerrahisi Polikliniği
Hastanenin poliklinikler kısmının 1. katında bulunmaktadır.

Ürodinami ve Anorektal Manometri Ünitesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği ile beraberdir. 
Sekreter Telefonu:   0352 207 66 66 (santral) 20806 İç hat
Poliklinik Telefonu: 0352 207 66 66 (santral) 20806 İç hat

Çocuğunuzun Ameliyatı
Çocuğunuz için cerrahi bir işlem gerektiğini öğrendiğinizde aile fertleri olarak ruhi durumunuz altüst olur. Aynı zamanda çocuk için de sıkıntılı bir durum söz konusudur. Yaşına ve anlayışına bağlı olarak mutlaka çocuğunuzla uygun şekilde konuşmanız ve durumu anlatmanız gerekir. Hastalığını, tedavisi için gereken işlemleri, tedaviden beklenen yararları çocuğunuza anlayabileceği uygun bir dille anlatmanız, onu yapılacak işlemlere hazırlamanıza büyük katkı sağlayacaktır. Bu dönemde çocukla konuşmalı ve sorular sorarak onun psikolojik durumunu anlamaya çalışmalı ve onu anlayacağı şekilde doğru olarak bilgilendirmelidir. Bu durum hem çocuğun stresini hem de sizlerin stresini azaltır ve cerrahi işlemler daha kolay olur.

Kendinizi Hazırlama
Anne baba çocuklarının rahatsızlığında çok sıkıntılıdır ve bu sıkıntılarını çocuğa da yansıtırlar. Bu dönemde sorunlarınızı ailenin diğer fertleri ve dostlarınızla paylaşmalısınız. Bu davranış sizin sıkıntılarınızı azaltacaktır. Doktorunuza çocuğunuzun hastalığı ve uygulanacak tedaviler konusunda aklınıza gelen her türlü soruyu sormaktan çekinmeyin. Gerek öğretim üyeleri gerekse diğer doktorlar sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu