Genel Cerrahi

Genel  Cerrahi kapsamındaki tüm tanı ve tedavi yaklaşımları kliğimizde modern Teknolojik cihaz ve sistemlerle ve gelişen yeni cerrahi teknikleri yakından takip ederek başarıyla uygulanmaktadır. Bölümümüz Gevher Nesibe Hastanesi'nde yer almakta ,poliklinik hizmetlerimiz, rektosigmoidoskopi ünitemiz, yoğun bakım ünitemiz ve ameliyathaneler birinci katta, kliniğimiz ise hastanenin 6 katında bulunmaktadır. Genel cerrahi biriminde 70 servis 8'de yoğun bakım yatağı mevcuttur. Yılda ortalama   8000  poliklinik hastasına bakılmakta ve 2000 ameliyat yapılmaktadır. Bu ameliyatların yaklaşık 500 tanesi kanser cerrahisidir. Kliğinimizde  1994 yılından beri  böbrek nakli başarı  ile yapılmaktadır. İlk karaciğer nakli 2005 yılı başında gerçekleştirilmiştir. Servisimizde 6 öğretim üyesi ,2 öğretim görevlisi ve 20 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
 
Akademik yıl içerisinde  Cuma günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş  olup haftalık  vaka takvimi toplantısı, mortalite ve morbitide toplantıları, Gastroenteroloji, Radyoloji, Onkoloji ve Patoloji ile ortak toplantılar, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Bir önceki  hafta yapılan tüm ameliyatların tartışıldığı haftalık vaka  takdimi toplantısı  bölüm içi denetleme  mekanizmasının önemli bir öğesi  olmakta,tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin toplantıya aktif katılımı saglanmaktadır. Elektif  vakanın haftanın 4 günü toplam 10 ameliyat masasında ameliyat verilmektedir. Gastrointestinal, meme,hepatobilier ve endokrin sistemin selim ve/veya habis, acil  ve/veya elektif cerrahi hastalıkları ve travmalar bölümümüzün başlıca ilgilendiği konulardır. Genel cerrahiye seksenli yılların sonunda giren laparoskopik cerrahi de kliniğimizde başarı  İle uygulanmaktadır: diagnostik  laparoskopik, laparoskopik kolisistiktemi , ingual ve hiatus hernilerinin laparoskopik tamiri, laparoskopik apendektomi, laparoskopik splenektomi, laparoskopik surrelanektami ve laparoskopik kolorektal cerrahi uygulamalarımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.   

Randevu almak için :
Polikiliniğimize bizzat başvurarak yada internet üzerinden https://hbysweb.erciyes.edu.tr/mergenTechSbsHastaPortaliIstemci/ web adresimizden randevu alabilirsiniz.

Genel  Cerrahi Sekreterliği Gevher Nesibe Hastanesi 6. Katında yer  almaktadır. Bölümümüze ulaşmak için sekreterliğimize başvurabilir veya 207 66 66 no'lu   telefondan 20602 no'lu telefonu tuşlayarak sekreterimize başvurabilirsiniz.

 

Bölümümüze ulaşmak için
Poliklinik Sekreterliği :   (0 352) 207 66 66 - 20609
Klinik Sekreterliği :   (0 352) 207 66 66 - 20602

 

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu