Kalp Ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar  Cerrahisi Üniversitemiz kampüsü içerisindeki Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp hastanesi içinde yer almaktadır. Bu hastanenin 6. katı klinik servis, 7. katı ise üç ameliyathane ve yoğun bakım olarak modern teknolojik cihaz ve sistemlerle hizmet vermektedir.
 
Kliniğimizde, yenidoğan bebeklerden 80’li yaş üstüne kadar,  her türlü açık ve kapalı kalp ameliyatları ile küçük ve büyük damar ameliyatları yapılabilmektedir.  
 
Kliniğimizde yapılan tetkikler, cerrahi olmayan tedavi yöntemleri ve ameliyatlar:

I-Tetkikler:
Kalp hastalıklarına yönelik (yoğun bakımda):
Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
Kardiyak “output”/indeks
Periferik ve pulmoner damar direnç ölçümü
  
Damar hastalıklarına  yönelik:
CW Doppler (periferik damar hastalıklarının non-invazif tanısı için)
Basınç ölçümü ve  “ankle-brachial index (ABI)”
Segmenter basınç ölçümleri
Dinamik pletismografi (fotopletismografi)

II-Cerrahi dışı tedaviler:
 

İntermittant pnömotik kompreyon terapi (akut ve kronik bacak şişmeleri)
Skleroterapi (bacak varislerin ameliyatsız tedavisi)
Damar yollarının açılması/kateterizasyonlar

III-Cerrahi tedaviler:

Erişkin kalp cerrahisi (Açık/Kapalı kalp ameliyatları )
Kalp kapak ameliyatları
Koroner “bypass” ameliyatları
Akciğer embolisi
Doğumsal kalp hastalıkları
Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi
Çocuk kalp cerrahisi (Açık/Kapalı kalp ameliyatları )
Doğumsal kalp/Damar hastalıkları (siyanozlu /siyanozsuz)
Kalp kapakları
Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi
  
Aorta cerrahisi 
Aort anevrizmaları/diseksiyonları
 
 
Periferik damar cerrahisi
 
A- orta ve dallarının cerrahi hastalıkları (akut ve kronik, tıkayıcı/anevrizmatik)
Karotid arter cerrahisi
Renal arter cerrahisi (Hipertansiyon cerrahisi)
Bacak arterlerinin cerrahi hastalıkları (akut/kronik bacak ağrıları, bacak yaraları, parmak/ayak kangrenleri )
Embolektomiler/trombektomiler
Greftle veya /değil “bypass” cerrahisi
Damarsal empotans cerrahisi
 
B- Venöz ve lenfatik  hastalıkların tıbbi ve cerrahi hastalıkları
Telanjiektazi ve variköz venler (varisler)
Kronik venöz yetmezlikler (kronik bacak ağrıları ve yaralar)
Bacak şişmeleri (venlerle veya lenfatiklerle ilgili)
 
C- Doğumsal damar hastalıkları (arteriyovenöz malformasyonlar)
Koldaki ve/veya bacaktaki doğumsal lekelerle birlikte/olmayan damar  anormallikleri
 
D- Damarsal girişler (“angioaccess”): kronik böbrek yetmezlikli hastalarda   hemodiyalize girecek hastalar için arteriyo-venöz fistül oluşturulması
 
Erişkin ve çocukların travmatik kalp ve damar yaralanmalarının cerrahi tedavisi (kalp-akciğer makinesi-CPB ile/değil )
 

Randevu almak için;
 
Erciyes üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi sekreterliği ve Öğretim üyelerine başvurulabilir.

Tel: 352 207 66 66 / 27905

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu