Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi

PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kapsamındaki tüm tanı ve tedaviler kliniğimizde en son yöntem ve cihaz kullanılarak uygulanmaktadır. 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alt birimleri aşağıda sunulmuştur.

  1- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniği 10. Kat
  2- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi polikliniği 1. Kat E koridoru
        a- Plastik cerrahi polikliniği
        b- Estetik cerrahi polikliniği
        c- Pigmente lezyonlar ve malign melanom polikliniği

  3- Yanık ünitesi, yanık polikliniği ve ameliyathanesi zemin kat E koridoru
  4- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ameliyat odaları genel ameliyathane içi 20 ve 21 nolu odalar

Bölümümüzde yapılan tanı, tetkik ve tedavi işlemleri;
Baş- Boyun Tümörleri
Endoskopik Cerrahi
Estetik Cerrahi ve Estetik Medikal Girişimler
Konjenital Anomaliler (Dudak- Damak yarıkları, kulak anomalileri vb. gibi)
Kraniyofasiyal Cerrahi
Maksillofasiyal Travma Cerrahisi (Yüz kemik ve yumuşak doku yaralanmaları)
Mikrocerrahi işlemleri
Yanık (Yeni yanık, Yoğun Bakım ve Yanık sekelleri)
Anabilim dalı diğer cerrahi disiplinlerle meme cerrahisi takımı, yanık tedavi takımı, malign melanom takımı çalışmalarına katılmaktadır.

Genel Poliklinik muayenesi hafta içi hergün mesai saatleri içindedir. 
Pigmente lezyon poliklinik muayenesi Çarşamba günleri mesai saatleri içindedir.

Bölümümüze ulaşmak için
Poliklinik Sekreterliği:  
 (0 352) 207 66 66 -20651 - 20656 
Klinik Sekreterliği:     (0 352) 207 66 66 - 20655 

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu