Tıbbi Patoloji

PATOLOJİ
Patoloji Anabilim dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi içerisinde hizmet vermektedir. Patoloji Anabilim dalında 8 Profesör Doktor ve 7 Araştırma Görevlisi Doktor görev almaktadır.

 
Patoloji başta kanserler olmak üzere birçok hastalığın kesin tanısını koymak için kurulmuş bir tıp uzmanlık dalıdır. Patoloji anabilim dalı üç değişik alanda görev yapar. Teşhis, araştırma ve eğitim. Patoloji ve sitoloji materyallerinin incelenmesi hasta tedavisinin temelini oluşturup temel ve klinik araştırma konularına önemli katkılarda bulunur.
 
Anabilim dalımızda teşhise yönelik çalışmaları, frozen kesit işlemi (ameliyat sırasında hızlı patolojik inceleme), hastane içi biyopsi ve ameliyat materyallerinin incelenmesi ve hastane dışı konsültasyon vakalarının teşhis işlemlerinin yürütülmesidir. Anabilim dalımızda cerrahi, gastrointestinal, genitoüriner, jinekoloji, kemik/yumuşak doku, cildiye, pediatri, göğüs hastalıkları, kulak-burun-boğaz, beyin cerrahisi, hematoloji servislerinden gelen yılda ortalama 40.000 biyopsi ve sitoloji materyali değerlendirilmektedir. Gerekli görülen olgularda otomatik makinalarda uygulanan histokimyasal ve immünohistokimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Bu işlemlerin tanısal ve prognostik önem taşımaktadır. Böbrek iğne biyopsileri ve bazı deri hastalıklarında tanı amaçlı immünofloresan boyama ve değerlendirme işlemi yapılmaktadır.
 
Sitolojik incelemeler kanser taraması ve erken kanser tanısı koymak için yapılmaktadır. Eksfoliatif sitolojide jinekolojik örnekler, idrar, çeşitli vücut sıvıları incelenir. Anabilim dalımızda jinekolojik materyaller için sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi uygulaması yapılmaktadır. Değişik kliniklerden gelen örnekler özelliklerine göre boyanarak patoloji uzmanları ve uzman sitopatolog tarafından değerlendirilir. Hastada daha az invaziv olması, ucuz ve hızlı teşhise gidilmesi nedeniyle meme, lenf bezi, tiroid gibi organlardaki lezyonlardan yapılan İİA Biyopsileri yaygın olarak kullanılmaktadır. İnce iğne aspirasyon biyopsi tekniği ile alınan materyaller laboratuarımızda gereken özel boyalar ile boyanarak patologlar tarafından değerlendirilmektedir. 

Patoloji Anabilim dalında yapılan çalışmalardan biride otopsi işlemidir.
 
Cerrahi işlemler sonrasında, biyopsi teknikleri ile hastadan alınan dokular ve  eksfoliatif sitoloji ve İnce iğne aspirasyon biyopsi materyalleri anabilim dalımıza geldiğinde her hasta için sadece o spesimene verilen özel bir numara ile kaydedilerek anabilim dalımıza kabul edilmektedir. Gelen dokular otomatik doku takip cihazları ve otomatik makinelerde boyama işlemleri yapıldıktan sonra dokunun anabilim dalımıza gelmesinden yaklaşık 24 saat sonra mikroskopta incelenebilir hale gelmektedir. Anabilim dalımıza incelenmek üzere gelen spesimenlerin tamamı uzman patologlar tarafından incelenerek tanı verilmektedir. Kemik içeren dokular için özel dekalsifikasyon işlemleri uygulanmaktadır. Raporlar bilgisayar ortamında ve ciltlenerek arşivlenmekte, yine biyopsilere ait parafin bloklar ve tüm lamlar arşivde saklanmaktadır.
Patoloji içerisinde çeşitli hastalıklar ve kanserlerin nedeni, teşhisi ve prognozuna etki eden faktörleri araştırmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Moleküler patoloji laboratuarında KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, CKIT, PDGF,HPV, ALK, ROS1 mutasyon testleri çalışılmaktadır.
 
Anabilim dalımızda eğitim faaliyetleri arasında tıp fakültesi öğrencilerine patoloji derslerinin anlatılması, çeşitli fakülte ve yüksekokullarda patoloji, patofizyoloji, sitoloji derslerinin anlatılması, anabilim dalımızda eğitim alan araştırma görevlilerinin patoloji eğitimi bulunmaktadır. Dermatoloji, Genel Cerrahi, Pediatri, Gastroenteroloji, Hematoloji, Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile düzenli aralıklarla ortak toplantılar yapılmaktadır.

Randevu almak için:
İnceleme yaptırmak için anabilim dalı sekreterliğine spesimen numarası ile başvuru yapılmakta ve spesmenin özelliğine göre randevu verilmektedir.
Biyopsi ve sitoloji sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilmektedir.  2-10 günlük süre verilmektedir.
 
Anabilim dalıümüze ulaşmak için:
Anabilim dalıümüz Gevher Nesibe Hastanesi zemin katındadır.
Telefon: 0 352 207 66 66 - 24050 ve 20205
 
 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu