Üroloji

ÜROLOJİ

Üroloji tıbbı kapsamındaki tüm tanı ve tedavi yaklaşımları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nın öğretim üye ve araştırma görevlileri başta olmak üzere, eğitimli personeli tarafından, modern teknolojik cihaz ve sistemler kullanılarak uygulanmaktadır. Bölümümüz Gevher Nesibe Hastanesi’nde yer almaktadır. Poliklinik hizmetlerimiz  1. kat E koridoru içerisinde, taş kırma (ESWL) ünitemiz zemin kat B koridoru içerisinde, üç adet ameliyat odamız 1. katta ameliyathane ünitelerinin bulunduğu yerde, kliniğimiz Gevher Nesibe Hastanesi’nde 11. katta bulunmaktadır. 
Bölümümüzün ilgilendiği sorunlar Androloji ve Erkek infertilitesi, Çocuk ürolojisi, Üroonkoloji, Kadın ürolojisi, Endoüroloji kapsamındaki hastalıklar, prostat hastalıkları, üriner sistem taş hastalıkları  ve erkek genital organ hastalıklarıdır. 

Polikliniğimizde tanı ve tedavi amaçlı olarak kullandığımız bir adet ESWL (taş kırma) cihazı, bir adet ürodinami cihazı, üç adet ultrasonografi cihazı, iki adet üroflovmetri cihazı mevcuttur. Ameliyathanede tanı ve tedavi amaçlı olarak kullandığımız iki adet C kollu skopi , üç adet TUR( transüretral rezeksiyon) cihazı, iki adet pnömotik litotriptör,  bir adet elektrohidrolik litotriptör, iki adet lazer litotriptör, dört adet endovizyon cihazı, dört adet üreteroskopi cihazı, üç adet fleksible üreterorenoskopi cihazı,  dört  adet sistoskopi seti, iki adet laparoskopik ürolojik cerrahi cihazları mevcuttur.

Günlük poliklinik muayene kapasitesi:  60

Klinik yatak kapasitesi:  40
Nokturnal Penil Tümesans Test Odası:  1

Bölümümüzde yapılan tanı, tetkik ve tedavi işlemleri

 • Taş kırma (ESWL)
 • Ürodinami
 • İşeme eğitimi
 • Mesane içine ilaç uygulamaları
 • Endoskopik ve perkütan girişimler
 • Prostat biopsisi
 • Üroflovmetri
 • Spermiogram (Semen analizi)
 • Nokturnal Penil Tümesans  (Gece ereksiyon testi)
 • Erektil disfonksiyonda intrakavernöz ilaç uygulamaları (Cinsel işlev bozukluğu tedavi yöntemi)
 • Her türlü açık, endoskopik, perkütan ürolojik müdahaleler ve  laparoskopik ameliyatlar

 

Randevu almak için
Genel poliklinik muayenelerimiz randevulu olup mesai saati içerisinde bizzat yada telefonla müracaat eden her hastaya bakılmaktadır. İnfertilite ve androloji hastalarına Pazartesi günleri randevulu olarak bakılmaktadır. Onkoloji hastalarına Salı ve Cuma günleri radevusuz bakılmaktadır. Kadın ürolojisi ile ilgili sorunları olan hastalara Çarşamba günleri bakılmakta ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile beraber ortak bir konseyde değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Coçuk üroloji hastalarına sadece Salı günü randevusuz bakılmaktadır. Taş kırma, ürodinami, endoskopi, perkütan girişimler, prostat biopsisi ve skopi altında çekilen filmlere telefonla veya bizzat başvurarak randevu verilmektedir. 

Polikiliniğimize bizzat başvurarak yada internet üzerinden https://hbysweb.erciyes.edu.tr/mergenTechSbsHastaPortaliIstemci/ web adresimizden randevu alabilirsiniz.

Bölümümüze ulaşmak için
Bölümümüz Gevher Nesibe Hastanesi 1.kat’ında E koridoru içerisinde sağdadır. Üroloji polikliniğine girer girmez bölüm sekreterliği yer almaktadır. 

Telefon: 0352 207 66 66 - 21127 (poliklinik)

               0352 207 66 66 - 21125 - 26 (klinik)

 

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu