Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz tıbbı kapsamındaki tüm tanı ve tedavi yaklaşımlarının uygulandığı bir bölüm olmakla beraber, başta öğretim üye ve görevlileri olmak üzere uzman personeller tarafından, günümüz tıp teknolojisinin en modern yöntem, cihaz ve sistemleri kullanılarak hizmet vermektedir. Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde hizmet vermektedir. Poliklinik hizmetlerimiz ve Göğüs Hastalıkları Laboratuvarımız zemin kat E Koridorunda, kliniğimiz ve Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitemiz, 9. katta bulunmaktadır.
 
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ilgi alanına giren sorunlar; Hava yolları ve Akciğerlere ait hastalıklar, Bronşit (KOAH), Astım, Bronşektazi, Bronş kanserleri, Pnömoni (Zatürre- Saplıcan), Akciğer Apsesi, Akciğer Fibrozisi, Akciğer kanseri, Tüberküloz (VEREM), Plörezi (Ciğer zarı iltihabı-Zatülcem), Ciğer zarında su toplanması, Ciğer zarı kanseri (Metotelyoma) ve Meslekle ilgili solunum sistemi hastalıklarıdır. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz da az önce sözünü ettiğimiz hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan çeşitli testlerde şunlardır;  Astım ve Bronşit için testler, Solunum fonksiyon testleri, Allerji testleri, Bronkoskopi, Hava yollarından parça alınması, Akciğerlerden parça alınması ve Sigara Bıraktırma yöntemleri gibi testler uygulanmaktadır.

Polikliniğinde muayene randevuları, hafta içi hergün, (Çarşamba günleri hariç ,Toraks Konseyi nedeniyle) sabah saat 08.00’ de bizzat polikliniğimize başvurmak şartıyla muayene sırası alınmaktadır. Muayene sırası verilen hastaların, aynı gün içerisinde muayeneleri yapılmaktadırlar. Muayene sıraları her gün poliklinik sekreterliğinden alınmaktadır. Poliklinik muayeneleri sadece sabah saat 08.00-12.00 arasında yapılmakta olup acil durumlar haricinde günlük 20 hasta muayene edilmektedir. Öğleden sonra ise muayeneleri tamamlanan hastaların tahlil ve tetkik sonuçları incelenmektedir.
 
Bölümümüze ulaşmak için;
Bölümümüz Gevher Nesibe Hastanesi Zemin katında E koridoru içerisinde sağ tarafta Dahiliye Polikliniği içinde bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları Polikliniği girişinde sekreterlik yer almaktadır. Bölüm hakkında her türlü bilgi ve sorularınız için bize telefonla ulaşabilirsiniz.


Bölümümüze ulaşmak için
Poliklinik Sekreterliği :  
(0 352) 207 66 66 - 21186
Klinik Sekreterliği  :  (0 352) 207 66 66 - 21180

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu