Kardiyoloji

Kardiyoloji  (kalp ve damar hastalıkları) tıbbi kapsamındaki tüm tanı ve tedavi yaklaşımları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman personel tarafından, modern teknolojik cihaz ve sistemler kullanılarak uygulanmaktadır. Bölümümüz Mehmet-Yılmaz Öztaşkın Kalp Hastanesi içerisinde yer almaktadır.
 
Bölümümüz iki adet kardiyoloji polikliniği, bir adet hipertansiyon ve hiperlipidemi polikliniği, bir adet de aritmi  polikliniği ile ayaktan gelen hastalara hizmet vermektedir. Polikliniğimize başvuran hastaların , göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı, çarpıntı, hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) gibi şikayetleri titizlikle değerlendirilip uygun tanı ve tedavi seçenekleri hastalarımıza sunulmaktadır.
 
Yatan hastalarımıza ise koroner yoğun bakım ünitesi ve iki adet koroner servisimizde hizmet vermekteyiz. Akut miyokart enfarktüsü (kalp krizi) ile başvuran hastalarımıza ileri teknik ve teknolojik sistemlerle en uygun tedavi yapılmaktadır. Kalp kapak hastalığı, kalp yetmezliği, infektif endokardit (kalbin mikrobik hastalığı), doğumsal kalp hastalıkları,ritim hastalıkları gibi hastalıklar koroner servislerimizde tedavi edilmektedir.
 
Hastanemiz ikinci katında bulunan anjiyografi ünitesinde her türlü tanısal ve tedavi edici girişimsel işlemler ileri teknoloji eşliğinde öğretim üyeleri ve tecrübeli personel tarafından titizlikle uygulanmaktadır. Ayrıca ritim bozukluğu olan hastalarımıza her türlü kalp pili ve ICD (otomatik şok tedavisi yapabilen cihaz) yüksek başarı ile takılmaktadır. Çarpıntı teşhisi laboratuar ortamında (elektrofizyolojik çalışma-EPS) ve söz konusu hastalığın tedavisi radyofrekans ablosyon ile yapılabilmektedir.
 
Ekokardiyografi laboratuarımız hastanemiz zemin katında bulunmakta olup transtorasik eko, transözafagiyal eko (yemek borusundan kalbi değerlendiren cihaz) ve stres eko  yapılmaktadır.
 
Aritmi polikliniğimizde kalp elektrografisi-EKG, holter inceleme (kalp ritmini 24 saat kaydeden cihaz), ambulatuvar kan basıncı (kan basıncını 24 saat kaydeden cihaz) ölçümleri, kalıcı kalp pili ve ICD kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca polikliniğimizde efor testi hastalarımıza aynı gün  yapılmaktadır.
 
Günlük poliklinik muayene kapasitesi: 40
 
Klinik yatak sayısı: 84 yatak (24 koroner yoğun bakım,48 koroner servis I ve II (18 özel oda),12 anjiyografi servisi)
 
BÖLÜMÜZDE YAPILAN TANI,TETKİK, VE TEDAVİ İLEMLERİ
 
Akut miyokart enfarktüsü, kalp kapak hastalığı, kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, doğumsal kalp hastalıkları,hipertansiyon, hiperlipidemi tanı ve tedavisi Holter, tilt table (eğik masa) testi, ekokardiyografik işlemler, koroner anjiyografi, kateterizasyon, balon valvüloplasti (balon ile kalp kapağı genişletme), koroner PTCA (balon ve/veya stent ile damar açma işlemleri), kalp pili ve ICD takılması ve kontrolü, EPS- ablasyon işlemleri

Poliklinik muayene randevuları:
Hafta içi her gün mesai saatleri içinde başvuran hastalara aynı gün hizmet verilmektedir.
 

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu