Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

Psikiyatri bilimi kapsamındaki tüm tanı ve tedavi yaklaşımları öğretim üyeleri başta olmak üzere uzman personel tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'de uygulanmaktadır. Bölümümüz Gevher Nasibe Hastanesinde yer almaktadır. Poliklinik hizmetlerimiz zemin kat E Koridoru içerisinde, klinik hizmetlerimiz ise 8. katta yürütülmektedir.
 
Bölümümüzün ilgilendiği hastalıklar arasında Psikotik Bozukluklar, Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Somatoform Bozukluklar, Organik Beyin Sendromları, Kronik Yorgunluk Sendromu, Kişilik Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları bulunmaktadır. Ayrıca Konsultasyon-Liyazon Psikiyatrisi, Psikoterapiler ve “bilirkişilik hizmetleri” de uygulanmaktadır.
 
Bölümümüzde psikiyatrik değerlendirme, aile görüşmesi, aile tedavisi, bireysel ve grup psikoterapileri, psikiyatrik tanı koydurucu ve klinik değerlendirme ölçekleri, kişilik, projektif, nöropsikolojik, zeka ve gelişim testleri yapılmaktadır.
 
Kliniğimizde Psikofarmakoterapötik ve Psikoterapötik tedavilere ek olarak anestezi eşliğinde  Elektrokonvulzif terapi (EKT) de kullanılmaktadır ve EKT için gerekli donanım bulunmaktadır.
 
Uzman psikoloğumuz tarafından psikometri, meşguliyet terapistimiz tarafından da uğraşı terapisi hizmetleri verilmektedir.
Günlük Poliklinik muayene kapasitesi: 45
Klinik yatak kapasitesi: 27
Bölümümüzde yapılan tanı, tetkik ve tedavi işlemleri:

 • Psikiyatrik Değerlendirme
 • Aile Görüşmesi
 • Aile Tedavisi
 • Bireysel Psikoterapi
 • Grup Psikoterapisi
 • Psikiyatrik Tanı Koydurucu Ölçekler
 • Klinik Değerlendirme Ölçekleri
 • Kişilik Testleri
 • Projektif Testler
 • Nöropsikolojik Testler
 • Zeka Testleri
 • Gelişim Testleri
 • Anestezi eşliğinde  Elektrokonvulzif Terapi (EKT)

Randevu almak için
- Poliklinik muayenesi rendavuları:
Poliklinik randevuları hafta içi her gün mesai saatleri içinde, en uygun ve en yakın tarih için verilmektedir.
Randevu almak için Poliklinik sekreterliğine başvurabilir veya telefonla bize ulaşabilirsiniz.
 
Bölümümüze ulaşmak için:
Polikliniğimiz Gevher Nasibe Hastanesi 1. katı’nda E koridorundadır.
Telefon: 0352 - 437 25 83
Fakx    : 0352 -437 25 83

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu