Gastroenteroloji Ünitesi

İÇ HASTALIKLARI - GASTROENTEROLOJİ ÜNİTESİ
Bölümümüzde modern tıbbın kapsamındaki bütün tanısal ve tedavi edici gastroenterolojik işlemler Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji Ünitesi’nin öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Gastroenteroloji Bölümümüz Gevher  Nesibe Hastanesi’nde yer almakta ve hizmet vermektedir. Bölümümüzde kronik karaciğer hastalıklarının (Hepatoloji polikliniği)  ve gastrointestinal sistem hastalıklarının (Gastroenteroloji polikliniği) izlendiği iki  ayrı takip polikliniği mevcuttur. Bölümümüz bünyesinde her türlü ekipmana sahip tam donanımlı bir endoskopi ünitesine sahiptir. Her türlü endoskopik tanı ve tedavi yapılabilmektedir.
Endoskopi ünitesinde konvansiyonel ve video sistemlere ait olmak üzere üst gastrointestinal endoskopi için ön görüşlü endoskop (gastroskop), alt gastrointestinal endoskopi için kolonoskop (tüm kolonun görüntülenmesi için) ve fleksibl sigmoidoskop (distal kolonun görüntülenmesi için), ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreotikogafi) için yan görüşlü endoskop (duodenoskop) ve ultrasonografi cihazları bulunmaktadır.
Kliniğimiz 50 yataklı müstakil bir servise sahiptir. Kliniğimizde günde ortalama  50 hasta ayaktan  muayene edilmekte,  20-25 adet üst endoskopi, 15-20 adet rektoskopi / kolonoskopi, 2-3 adet ERCP, 5-6 adet karaciğer biopsisi yapılmaktadır.

Bölümümüzde verilen tanı ve tedavi hizmetleri 
 • Panendoskopi
 • Özofagogastroduodenoskopi
 • Endoskopik biyopsi
 • Özofageal varis ligasyon tedavisi
 • Özofageal varis sklerozan tedavisi
 • Non varis GIS kanama sklerozan tedavisi
 • Heater probe uygulaması
 • Endoskopik yabancı cisim çıkarılması
 • Endoskopik polipektomi
 • Endoskopik koagülasyon     
 • Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomi(PEG)
 • Perkütan Gastrojejunostomi
 • Gastrointestinal darlıkların elektrocerrahi tedavisi
 • Darlıkların buji dilatasyonu
 • Endoskopik Özofageal Endoprotez
 • Gastrointestinal Darlıkların Balon Dilatasyonu
 • Endoskopik Pilor Balon Dilatasyonu
 • Özofagus Dilatasyonu


Rektoskopi Fleksibl sigmoidoskopi Kolonoskopi

 • Kolonoterminal ileoskopi
 • Kolonoskopik polipektomi

 

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo-Pankreotikogafi)
 • Endoskopik Papillotomi veya sfinkteroplasti
 • Endoskopik Biliyer ya da Pankreatik taş Ekstraksiyonu
 • Endoskopik Biliyer ya da Pankreatik Endoprotez
 • Biliyer Litotripsi
 • Endoskopik Biliyer ya da Pankreatik Darlık Dilatasyonu
 • Nazobiliyer Drenaj
 • Kateter Değişimi


Gastrostomi Karaciğer biyopsisi

Panendoskopi
Işıklı bir sistem olan endoskop kullanılarak yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı incelenmektedir. Panendoskopi; mide veonikiparmak barsak ülserleri, yemek borusu kanserleri ve mide kanserleri başta olmak üzere pek çok hastalığın teşhisinde en önemli tanı yöntemidir. Ayrıca ülsere bağlı kanamalar ve kronik karaciğer hastalarında gelişen varis kanamaları başta olmak üzere üst gastrointestinal sistem kanamalarında tedavi olanakları sunmaktadır. Yemek borusu ya da mide çıkışında (pilor kanalı) gelişen darlıklar değişik endoskopik yöntemlerle genişletilebilmektedir. Yemek borusunun kansere bağlı darlıklarında stent (tüp) yerleştirilerek hastanın normal yolla beslenmesi sağlanabilmektedir.

Panendoskopi öncesi hastaların bilmesi gereken durumlar

 • Yüksek tansiyon, akciğer ve kalp hastalığı bulunan kişilerin, takip eden doktor tarafından panendoskopi yapılabilirliliği yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kumadin gibi bazı ilaçların işlem öncesi kesilmesi ya da kalp kapakçığı değişmiş olan kişilere işlem öncesi antibiyotik verilmesi gerekebilmektedir.
 • İşlem sırasında mukozanın iyi değerlendirilebilmesi için midenin boş olması gerekmektedir. Ayrıca işlem sırasında öğürme refleksi uyarıldığı için mide içeriğinin akciğerlere kaçma riski mevcuttur. Bu nedenlerle işlem öncesi gece saat 24:00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir, ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir. Şeker hastaları sabahki hap ya da insulin dozlarını ve kahvaltılarını yanlarında getirip panendoskopi sonrası ilaçlarını alarak kahvaltılarını yapmaları gerekmektedir.
 • İşlem istek kağıdında hastada düşünülen muhtemel tanının, geçirilmiş mide cerrahilerin, yapılmışsa önceki panendaoskopi bulgularının, sistemik hastalıklar ve varsa ilaç alerjilerinin ayrıntılı belirtilmesi işlemi kolaylaştırmakta ve komplikasyon riskini azaltmaktadır.
 • İşlem sırasında öğürme refleksini azaltmak için boğaz bir sprey ile uyuşturulmaktadır. Özel durumlarda kişilere damardan uygulanan sakinleştirici ilaçlar verilmektedir. İşlem hastanın özelliğine göre 5-30 dakika almaktadır.
 • Panendoskopi sonrasında kişi boğazındaki uyuşukluk geçince (yaklaşık 1 saat sonra) yemek yiyebilir ve normal hayatına devam edebilir. Damardan sedasyon verilen kişilerin o gün araba kullanmaması gerekmektedir.
 • Panendoskopi raporları aynı gün saat 13:00’ten sonra poliklinik sekreterliğinden alınabilir.

Rektoskopi
Rektoskopi makat ve kalın barsağın distal (en uç) 25 santimini değerlendirilmesini sağlayan bir işlemdir. Makat kanaması olan her kişide rektoskopi yapılması rektum kanserlerinin erken tanısı için önemlidir. Ayrıca bazı tip hemoroidler bağlama yöntemiyle tedavi edilebilmektedir.

Rektoskopi öncesi hastaların bilmesi gereken durumlar

 • İşlem öncesi gece 20:00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir. Şeker hastaları sabahki hap ya da insulin dozlarını ve kahvaltılarını yanlarında getirip rektoskopi sonrası ilaçlarını alarak kahvaltılarını yapmaları gerekmektedir.
 • Barsak temizliği için hastaların işlem günü 06:00 - 07:00 saatleri arasında   lavman yapmaları gerekmektedir. Yeterli barsak temizliğinin sağlanabilmesi için özellikle kabızlık sorunu olan kişilerin bir gün önce posasız-sıvı gıdalarla beslenmesi gerekmektedir. Yeterli barsak temizliğinin sağlanamadığı kişilerde işlemin daha sonra tekrarlanması gerekebilmektedir. İşlem sırasında kişilerin diz-dirsek pozisyonunu (secde eder gibi) alması gerekmektedir. Hastaların işlem günü saat 08:00’de Gastroenteroloji polikliniğinde bulunmaları gerekmektedir. İşlem yaklaşı 5 dakika sürmektedir.
 • Rektoskopi raporları aynı gün saat 13:00’ten sonra poliklinik sekreterliğinden alınabilir.

Fleksibl sigmoidoskopi
Fibersigmoidoskopi makat ve kalın barsağın distal (en uç) 60 santiminin değerlendirilmesini sağlayan bir işlemdir. Makat kanaması olan her kişide rektoskopi yapılması kalın barsak kanserlerinin erken tanısı için önemlidir.

Fibersigmoidoskopi öncesi hastaların bilmesi gereken durumlar

 • İşlem öncesi gece 24:00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir. Şeker hastaları hap ya da insulin dozlarını ve öğünlerini yanlarında getirip fleksibl sigmoidoskopi sonrası ilaçlarını alarak öğünlerini yemeleri gerekmektedir.
 • Barsak temizliği için hastaların işlem günü  06:00 - 07:00 saatleri arasında lavman yapmaları gerekmektedir. Yeterli barsak temizliğinin sağlanabilmesi için özellikle kabızlık sorunu olan kişilerin bir gün önce posasız-sıvı gıdalarla beslenmesi gerekmektedir. Yeterli barsak temizliğinin sağlanamadığı kişilerde işlemin daha sonra tekrarlanması gerekebilmektedir. Hastaların işlem günü saat 08:00’de Gastroenteroloji polikliniğinde bulunmaları gerekmektedir.  İşlem yaklaşık 5-15 dakika sürmektedir.
 • Fleksibl sigmoidoskopi raporları aynı gün saat 13:00’ten sonra poliklinik sekreterliğinden alınabilir.

 

Kolonoskopi
Kolonoskopi tüm kalın barsağın ve gerekli durumlarda ince barsağın uç kısmını değerlendirmeye imkan veren bir işlemdir. Kalın barsak kanserlerinin erken tanısı, kronik ishalli hastaların tanısı için gerekli bir işlemdir. Ayrıca kansere zemin hazırlayan polipler çıkarılmakta, bazı kanamalar durdurulmakta ve kalın barsaktaki darlıklar balonla genişletilerek ya da stent (tüp) takılarak normal yolla dışkılama sağlanabilmektedir.

Kolonoskopi öncesi hastaların bilmesi gereken durumlar

 • İşlem öncesi gece 24:00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir. Şeker hastaları hap ya da insulin dozlarını ve öğünlerini yanlarında getirip kolonoskopi sonrası ilaçlarını alarak öğünlerini yemeleri gerekmektedir.
 • Barsağın tam olarak temizlenmiş olması, sağlıklı ve yeterli bir işlem için şarttır. Bu nedenle önerilen 3 günlük posasız diyete tam uyulmalı ve bir gece öncesinde alınması gereken ishal yapıcı ilaçlar eksiksiz kullanılmalıdır. Hastaların işlem günü 06:00 - 07:00 saatleri arasında  lavman yapmaları gerekmektedir. Hastaların işlem günü saat 08:00’de Gastroenteroloji polikliniğinde bulunmaları gerekmektedir.
 • İşlem yaklaşık 45 dakika sürmektedir. İşlem sırasında damardan sakinleştiriciler ve ağrı kesici ilaçlar verilmekte bu nedenle çoğunlukla kişiler işlemi hatırlamamaktadır.
 • Kolonoskopi raporları aynı gün saat 13:00’ten sonra poliklinik sekreterliğinden alınabilir.

ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreotikogafi)
Safra kanallarını ve pankreas kanalının görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Safra kanalı taşlarının ameliyatsız çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. Safra kanalının benign (kanser dışı) ya da malign (kansere bağlı) darlıklarının balonla genişletilerek ya da stent (tüp) konularak tedavi edilebilmektedir.

ERCP öncesi hastaların bilmesi gereken durumlar

 • ERCP yapılacak hastaların işlem sonrası bir gün hastanede yatılarak takip edilmesi gerekmektedir.
 • Yüksek tansiyon, akciğer ve kalp hastalığı bulunan kişilerin, takip eden doktor tarafından ERCP yapılabilirliliği yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kumadin gibi bazı ilaçların işlem öncesi kesilmesi ya da kalp kapakçığı değişmiş olan kişilere işlem öncesi antibiyotik verilmesi gerekebilmektedir.
 • İşlem öncesi gece 24:00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir. Şeker hastaları sabahki hap ya da insulin dozlarını ve kahvaltılarını yanlarında getirip ERCP sonrası ilaçlarını alarak öğünlerini yemeleri gerekmektedir.
 • İşlem yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Ancak işlem sırasında damardan sakinleştiriciler verilmekte bu nedenle çoğunlukla kişiler işlemi hatırlamamaktadır.
 • ERCP raporları aynı gün saat 13:00’ten sonra poliklinik sekreterliğinden alınabilir.

Gastrostomi
Gastrostomi çeşitli nedenlerle gıdaları yutamayan kişilerin midelerine endoskopik olarak tüp yerleştirilmesi işlemidir. Gastrostomi tüpünden verilen evde hazırlanmış ya da ticari mamalar aracılığıyla kişilerin beslenmesi sağlanır. Gerekli durumlarda gastrostomi tüpü jejunostomi tüpüne (ince barsak beslenme tüpüne) dönüştürüle bilmektedir.

Gastrostomi öncesi hastaların bilmesi gereken durumlar

 • Gastrostomi hastanede yatan ya da polikliniğe başvuran hastalara açılabilir. İşlem sırasında yerleştirilecek olan gastrostomi tüpünün önceden temin edilmesi gerekmektedir. İşlem öncesi kişi 8-10 saat açlık aç kalmalıdır. İşlem sırasında lokal ağrı kesiciler ve gerekli durumlarda damardan sakinleştiriciler verildığı için kişi ağrı hissetmemektedir. İşlem 15-20 dakika sürmektedir. Özel durumlar dışında gastrostomi tüpü yerleştirildikten 6-12 saat sonra kullanılabilir. Gastrostomi tüpün çalışması günlük kontrol edilmeli, çevresine pansuman yapılmalı ve gelişebilecek olan infeksiyonlar yönünden takip edilmeli. Yutma güçlüğünün düzelmesi durumunda gastrostomi tüpü acı vermeden kolaylıkla çıkarılabilir ya da deforme (bozuk)  olan gastrostomi tüpleri değiştirilebilir..
 • Gastrostomi raporları aynı gün saat 13:00’ten sonra poliklinik sekreterliğinden alınabilir.

Karaciğer biyopsisi
Doktorun uygun gördüğü durumlarda karaciğer dokusunun incelenmesine olanak sağlayan bir işlemdir.

Karaciğer biyopsisi öncesi hastaların bilmesi gereken durumlar

 • İşlem sonrası hastalar bir gün yatırılarak takip edilmeleri gerekmektedir.
 • İşlem öncesi gece 24:00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir.
 • Karaciğer biyopsisi düşükte olasılıkla da olsa kanamaya yol açabileceği için işlem öncesi kanama parametrelerinin normal olup olmadığı kontrol edilmekte ve işlem sonrası en az 4 saat vital bulgu ve  gerekirse- hemoglobin takibi yapılmaktadır.
 • Lokal ağrı kesiciler uygulandıktan sonra özel bir iğne ile sağ yan kaburga kemikleri arasından  girilerek karaciğer dokusundan örnek alınmaktadır. En az 4 saat süre ile mutlak yatak istirahatı gerekmekte bu nedenle rahat giysiler giyilmesi ve refakatçi bulundurulması önerilmektedir.
 • Karaciğer biyopsi sonrası eğer doktor uygun görürse yaklaşık 4 saat sonra ilaçlarını alarak yemek yenilebilir. Hasta işlem ertesi gün banyo dahil normal günlük hayatına dönebilir.
 • Karaciğer biyopsi raporları yaklaşık 10 işgünü sonra patoloji bölümü sekreterliğinden alınabilir.
Randevu almak için 
Gastroenteroloji bölümümüz poliklinik hizmeti için telefon ile endoskopik işlemler için ise yüz yüze görüşülerek randevu verilmektedir. Randevular hafta içi her gün, mesai saatleri içinde en uygun ve en yakın tarih için dağıtılmaktadır. Salı, Çarşamba günleri 11:00-12:00 saatleri arası ve Çarşamba, Perşembe  13:30-14:30 saatleri arası eğitim toplantıları nedeni ile  muayene ve işlemler yapılmamaktadır. Endoskopik işlemlere randevu verilebilmesi için kişilerin hastanemizde ya da bir başka merkezde doktor tarafından endikasyon ve kontraendikasyonlar açısından değerlendirilerek özel istek yapılması gerekmektedir.

Gastroenteroloji Bölümü
Gastroenteroloji Bölümü'müzün poliklinik ve Endoskopi ünitemiz Gevher Nesibe Hastanesi zemin kat E koridorunda yer almaktadır. Gastroenteroloji servisimiz Gevher Nesibe Hastanesi 9. katta bulunmaktadır. Servis, Endoskopi ünitesi ve polikliniğe ait olmak üzere 3 adet sekreterlik bulunmaktadır.

Bölümümüze ulaşmak için
Poliklinik Sekreterliği: 
(0 352) 207 66 66 - 20909 
Endoskopi Sekreterliği: (0 352) 207 66 66 - 20910 
Klinik Sekreterliği: (0 352) 207 66 66 - 20902
 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu