İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları

Erciyes Üniverisitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları bölümü, Ocak 2012 yılında Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde bir ünite olarak kurulmuş, Eylül 2013 tarihinde ise İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı halini almıştır. Bölümümüzün ilgilendiği sorunlar, tanı ve tedavi yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

Bölümümüzdeki tanı ve tedavi uygulamaları

 • Astım
 • Allerjik rinit
 • Kronik öksürük
 • İlaç allerjisi
 • Arı allerjisi
 • Besin allerjisi
 • Lateks allerjisi
 • Anaflaksi (allerjik şok)
 • Ürtiker (kurdeşen, dabaz)
 • Anjioödem (herediter, akkiz, allerjik, idiopatik)
 • Allerjik kontakt dermatit, atopik dermatit
 • Mesleksel allerjik hastalıklar
 • Erişkin dönem primer immün yetmezlikleri (yaygın değişken immün yetmezlik)
 • Hipereozinofilik sendom tanı ve tedavisi 
 • İmmünoterapi (allerjik nezle ve arı allerjilerinde aşı tedavisi)
 • Omalizumab (ağır allerjik astım tedavisi)

Allerjiyi saptamaya yönelik yapılan genel testler 

 • Deri prik-intradermal testleri
 • Deri yama testi(patch test)
 • Otolog serum testi
 • Kanda spesifikIgE bakılması
 • Allerjenle provokasyon (yükleme)  testi

Astımı olan veya şüphe duyulan hastalarda yapılan uygulamalar 

 • Solunum fonksiyon testleri
 • Reversibilite testleri
 • Bronş provokasyon testi
 • Allerji deri testleri

İlaç allerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda yapılan uygulamalar

 • İlaçlar ile deri testi (prik, intredermal, yama)
 • İlaç provokasyon testi

Besin alerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda hastalarda yapılan uygulamalar

 • Besinler ile deri testleri 
 • Besinler ile kanda spesifik IgE 

Arı alerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda hastalarda yapılan uygulamalar

 • Arılar ile deri testleri 
 • Arılar ile kanda spesifikIgE 

ÖĞRETİM ÜYELERİ
Doç. Dr. İnsu Yılmaz (Bilim Dalı Başkanı)

Muayene randevuları: 
Polikliniğimize başvurmak şartıyla muayene randevusu alınmaktadır. Muayene sıraları randevu tarihinde poliklinik sekreterliğinden verilmektedir. Poliklinik muayeneleri sadece sabah saat 08.00-12.00 arasında yapılmakta olup günlük 20 hasta muayene edilmektedir. Öğleden sonra ise muayeneleri tamamlanan hastaların tahlil ve tetkik sonuçları incelenmektedir.
 
Bölümümüze ulaşmak için:
Gevher Nesibe Hastanesi zemin katında E koridoru içerisinde Göğüs Hastalıkları Poliklinikleri içerisinde bulunmaktadır. Bölüm hakkında her türlü bilgi ve sorularınız için bize telefonla ulaşabilirsiniz
Poliklinik sekreterliği: (0 352) 207 66 66 - 21186

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu