Hematoloji Bilim Dalı

HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ VE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ
M. KEMAL DEDEMAN ONKOLOJİ HASTANESİ, HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ

Hematoloji kapsamındaki tüm tanı, tedavi, takip ile ilgili yaklaşımlar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, M. K. Dedeman Onkoloji Hastanesi, Hematoloji öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere, uzman personel tarafından uygulanmaktadır. Bölümümüz M.K. Dedeman Onkoloji Hastanesi içinde yer almaktadır. Polikliniklerimiz, KİT ve Hematoloji polikliniği olmak üzere hastanenin giriş katında, hematoloji servisimiz 2. Katta ve Kemik İliği Transplantasyon (KİT) Ünitemiz 3. Katta yer almaktadır. Yine 3. Katta kök hücre elde edilme ve saklanma işlemlerinin yapıldığı aferez ünitemiz ve hematoloji laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölümümüzde başlıca kansızlık, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, kan yıkımı ile seyreden hastalıklar, kan ve lenf bezi kanserleri olmak üzere tüm kan hastalıkları ile ilgilenilmektedir. Hematoloji servisimiz Hematoloji ve Hemato-Onkoloji olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Hematoloji Servisinde 20 yatak, KİT ünitesinde 10 yatak bulunmaktadır. Polikliniğin karşısında ayaktan kemoterapi ünitemiz bulunmaktadır. Serviste yatan veya poliklinikte görülen hastaların tüm verileri araştırma sekreterimiz tarafından kaydedilmektedir.

Günlük poliklinik muayene kapasitesi: 25
Klinik yatak kapasitesi: 20+10

Bölümümüzde hasta muayenesi ve kemoterapi uygulanması dışında, ayrıca kanama ve pıhtılaşma ile ilgili testler, periferik yayma ve kemik iliği aspirasyon boyama ve değerlendirilmesi, kök hücre ayrımı, saklanması ve geri verilmesi gibi özellikli işlemler yapılmaktadır.

 
Poliklinik Muayenesi Randevuları Poliklinik muayenesi her gün mesai saatlerinde en yakın tarihe verilmektedir. Telefon veya bizzat başvurarak randevu alabilirsiniz. 
Tel: 0 352 207 66 66 / 27075 (polk. sekreterliği) 
Tel: 0 352 207 66 66 / 27000 (Öğretim Üyeleri sekreterliği)
 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu