Medikal Onkoloji Bilim Dalı

M.KEMAL DEDEMAN ONKOLOJİ HASTANESİ MEDİKAL ONKOLOJİ

Medikal onkoloji kapsamındaki tüm tanı, tedavi, takip ile ilgili yaklaşımlar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi M.Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Medikal Onkoloji’nin öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere,uzman personel tarafından uygulanmaktadır. Bölümümüzde Gevher Nesibe Hastanesi’nin arkasındaki M.Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi içinde yer almaktadır. Polikliğimiz hastanenin giriş katında sağda, servisimiz de 1. katta bulunmaktadır.

Bölümümüzde kanser hastalarının tanı, takip ve tedavisi verilmektedir. Polikliniğin karşısında kemoterapi odalarında ayaktan hastaların kürleri verilirken,serviste yatarak tanı ,takip, tedavi gerektiren hastalarımız yeralmaktadır. Serviste bulunan 32 yataktan 24’ü bize, 10’u Radyasyon Onkolojisi bölümüne aittir.

Hastalara kemoterapi dediğimiz tedavi uygulamasını hem poliklinikte , hem de yatarak veriyoruz. Yakın  zamanda başladığımız port uygulaması ile Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı ile koordineli bir çalışmayla hastalarımızı büyük çoğunluğunu yatırmadan poliklinik koşullarında tedavi etmeyi planlıyoruz.

Poliklinikte hastalarımıza hastalığı ve tedavisi konusunda bilgiler verilmekte,belirli aralıklarda kontrole çağırmaktadır. Her hastanın kaydı sekretaryada  düzenli tutulmaktadır.

Günlük poliklinik muayene kapasitesi:Yaklaşık 20-22(şehir dışı 6 hasta, yeni tanı 15 hasta)

Klinik yatak kapasitesi: 24

Bölümümüzde yapılan tanı tetkik tedavi işlemleri:

Kanser tanısı için fizik muayene, gerekli tetkiklerin (radyolojik, biyokimyasal,endoskopik, histopatolojik, gerekli durumlarda genetik) markırların istenmesi, kemoterapi konusunda hastayla konuşma ve onayı, kemoterapi(kür) hazırlama, belirli aralıklarla kür verme ve tedavi etkisini saptamak için takip.

Randevu almak için:
Poliklinik muayenesi her gün mesai saatlerinde en yakın tarihte verilmektedir. Muayene almak için telefonla veya bizzat başvurabilirsiniz.
0352 207 66 66 - 27075
0352 207 66 66 - 27000
Bölümümüze ulaşmak için: 0352 207 66 66 - 27000

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu