Genel Prosedürler

 

  Pembe Kod Prosedürü
  Beyaz Kod Prosedürü
  Mavi Kod Prosedürü
  Kırmızı Kod Prosedürü
  Çevre Yönetim Birimi İşleyiş Prosedürü
  Atık Yönetim Talimatı
  Satın Alma İşleyiş Prosedürü
  Doküman Yönetim Prosedürü
  Veri Analizi İşlemleri Prosedürü
  Hemşirelik Hizmetleri İşleyiş Prosedürü
  Cihazların Bakım - Onarım ve Kalibrasyonu Prosedürü
  İş Sağlığı ve Güvenliği Planlama ve Risk Değerlendirme Prosedürü
  Firma Çalışanları - Ziyaretçi Ve Refakatçilerin Yönetimi Prosedürü
  İlaç Yönetim Prosedürü
  Kemoterapi Hazırlama Ve Uygulama Prosedürü
  Hastane Dışında Yapılan Görüntüleme Ve Tetkik Hizmetleri Posedürü
  Öz Değerlendirme Prosedürü (İç Tetkik Prosedürü)
  Kayıtların Kontrolü Prosedürü
  Uygun Olmayan Hizmet (Ürün) Prosedürü
  Düzeltici Faaliyet Prosedürü
  Önleyici Faaliyet Prosedürü
  Değişikliklerin Kontrolü Prosedürü
  Malzeme Ve Cihaz Yönetim Prosedürü
  Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Prosedürü
  Transfüzyon Hizmetleri İşleyiş Prosedürü
  Hemovjilans İşleyiş Prosedürü
  Kurumsal İletişim Stratejileri Prosedürü
  Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Yapısı Prosedürü

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu