Genel Talimatlar

 

  Acil Servis Hasta Değerli Eşyası Emanet - İade Talimatı
  Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Ve Dış Kalite Kontrol Talimatı
  Panolara Asılan Doküman Talimatı
  Uluslararası Sağlık Turizm Birimi İşleyiş Talimatı
  Atık Yönetim Talimatı
  İstasyon Kullanım Talimatı
  Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı
  El Hijyeni Talimatı
  Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı
  Ayaktan - Yatan Hasta Ve Hasta Yakını Eğitim Talimatı
  Güvenlik Raporlama Sistemi Talimatı
  Hasta Güvenliği Talimatı
  Hasta Bilgilendirme Ve Rızasının (Onam) Alınması Talimatı
  İlaç Güvenliği Ve Güvenli İlaç Uygulamaları Talimatı
  Çalışan Güvenliği Talimatı
  Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Talimatı
  Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Talimatı
  Kurşun Önlük Ve Benzeri Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı
  Dozimetre Kullanma Talimatı
  Beyin Ölümü - Organ Ve Doku Nakli - Bağışı Uygulama Talimatı
  Bası Yarası Önleme Talimatı
  Ölen Hasta İşlemleri Talimatı
  Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Numune Transfer Talimatı
  Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Hematoloji Numune Transfer Talimatı
  Dış Kaynaklı Doküman Talimatı
  Küvez Bakım Talimatı
  Ventilatör Bakım Talimatı
  Eldiven Kullanım Talimatı
  Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı
  Kateterle İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı
  Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi Talimatı
  Tıbbi Aletlerin Dezenfeksiyon Talimatı
  Parenteral Nütrisyon Hazırlama Ve Uygulama Talimatı
  İzolasyon Önlemleri Ve Kişisel Koruyucu Ekipman Uygulama Talimatı
  Çocuk Hastaların Besinlerinin Hazırlanması Ve Uygulanması Talimatı
  Sağlık Çalışanının Enfeksiyonlara Maruziyetini Önleme Ve Maruziyet Sonrası İzlem Talimatı
  Cerrahi Girişimlerde Antibiyotik Profilaksi Talimatı
  Laboratuvarlarda Enfeksiyon Kontrol Talimatı
  İnşaat Yapımı Ve Onarımı Sırasında Alınacak Kontrol Önlemleri Talimatı
  Çalışan Eğitimleri Talimatı
  Hastanın Kliniğe Kabulü Ve Bakım Talimatı
  Poliklinik Ve Yatan Hasta İşlemleri Talimatı
  Hasta Kimliklendirme Talimatı
  Nütrisyon Desteği Talimatı
  Ağrı Değerlendirme Ve Takip Talimatı
  Hasta Transfer Talimatı
  Ameliyata Götürülecek Hastanın Hazırlık Talimatı
  Cerrahi Uygulama Sonrası Hasta Bakım Talimatı
  Sedasyon - Analjezi Uygulamaları Talimatı
  Göğüs Fizyoterapisi Uygulama Talimatı
  Hiperinflasyon Tedavisi Uygulama Talimatı
  Solunum Kas Kuvvetlendirme Teknikleri Uygulama Talimatı
  Özellikli Hasta Bakım Talimatı
  Hasta Mahremiyeti Talimatı
  Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Numune Transfer Talimatı
  Patoloji Laboratuvarına Spesmen Transfer Talimatı
  Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaları Ziyaret ve Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Talimatı
  Malzeme Depolama ve Transfer Talimatı
  Morg İşleyiş Talimatı

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu