Kullanılan Formlar

  

  Acil Durum ve Afet Yönetimi Beyaz Kod Olay Tutanağı
  Acil Durum ve Afet Yönetimi Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu
  Acil Durum ve Afet Yönetimi Mavi Kod Çantası Malzeme Formu
  Acil Durum ve Afet Yönetimi Pembe Kod Olay Bildirim Formu
  Düşme Olayı Bildirim Formu
  Düzeltici - Önleyici Faaliyet Formu
  Eğitim Katılım Formu
  Eğitim Talep Formu
  Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu
  İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Kazası - Olay Bildirim Formu
  İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Ramak Kala Olay Bildirim Formu
  Klinik - Ünite İçi Oryantasyon Eğitim Formu (Yeni Başlayanlar İçin)
  Satın Alma İstek Formu
  Teslim Alma ve İade Tutanağı
  Yoğun Bakım Bası Ülseri Aylık Veri Bildirim Formu
  Yoğun Bakım Mortalite Oranı Veri Toplama Formu
   Hemşire Gözlem - Sıvı İzlem Formu
  Sıvı Takip Formu
  Yetişkin Hastalar İçin Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu
  Bebek ve Çocuk Hastalar İçin (0-17 yaş) Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu
  Dr. Order Formu
  Dr. Gözlem Kağıdı
  Kısıtlanan Hasta Takip Formu
  Yetişkin Hastalar İçin Düşme Riski (İtaki Düşme Riski Skalası) Değerlendirme Formu
  Ağrı Değerlendirme Formu (Erişkin Hastalar İçin)
  Ağrı Değerlendirme Formu (Erişkin Yoğun Bakımlar Hastaları İçin)
  Ağrı Değerlendirme Formu (Beyin Cerrahi Yoğun Bakım)
  Ağrı Değerlendirme Formu (Çocuk Hastalar İçin)
  Kurum İçi Hasta Transfer Formu
  Konsültasyon İstek Formu
  Acil Arabası İlaç ve Malzeme Takip - Kontrol Defteri
  İlaç ve Serum Takip Defteri
  Hasta Sonuç Kayıt Formu
  Sedasyon Kayıt Defteri
  İlaç Kartı
  Hemşire Tıbbi Malzeme Teslim Defteri
  Hasta Vizit CV Defteri
  Klinik Hastaları Günlük Ameliyat Listesi
  Poliklinik Hekim Çalışma Formu
  Eczane Kırmızı ve Yeşil Reçete İlaçları Kayıt Formu
  Eczane İlaç Etiketi
  Eczanede Yapılan Majistraller
  Sözlü ve Telefonla Hekim Talimatları Formu
  Yüksek Riskli İlaçlar Listesi
  İlaç Uygulamalarında Kullanılmaması Gereken Kısaltmalar Listesi
  İsmi ve Söylenişi Benzer İlaç Listesi
  Eczane Acil Pediatrik İlaç Kullanım Dozları
  Eczane İlaç Teslim Defteri
  Eczane Kırmızı Reçeteye Tabii Narkotik İlaçlar ve Reçete Edilebilin Maksimum Dozlar
  Eczane Yeşil Reçeteye Tabii Psikotrop İlaçlar İsim Listesi
  Eczane Narkotik İlaç Teslim Defteri (Eczanenin Kullandığı)
  Eczane Narkotik Reçete Kayıt Defteri
  Eczane Zayii İlaç Kayıt Defteri
  Eczane Parenteral Yolla Kullanılan Antibakteriyel İlaçların Hazırlanma - Uygulama - Saklama Koşulları
  Eczane Parenteral Yolla Kullanılan Antifungal İlaçların Hazırlanma - Uygulama - Saklama Koşulları
  Eczane Parenteral Yolla Kullanılan Antiviral İlaçların Hazırlanma - Uygulama - Saklama Koşulları
  Eczane Işıktan Korunması Gereken İlaçlar Listesi
  Antetli Resmi Yazışma Formu
  Doküman Talep Formu
  Yatak Başı Tıbbi Gaz Sistemi Kontrol Formu
  Buzdolabı Sıcaklık Takip Formu
  Derin Dondurucu Sıcaklık Takip Formu (-15 °C)
  ETÜV Sıcaklık Takip Formu
  Oda Isı ve Nem Takip Formu
  Çalışma Formu
  Transfüzyon Hizmetleri İstek Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Serolojik Testler Kayıt Defteri
  Transfüzyon Hizmetleri Kan Grubu Defteri
  Transfüzyon Hizmetleri Cross Matching Kayıt Defteri
  Transfüzyon Hizmetleri Kan Alma Donör Kayıt Defteri
  Transfüzyon Hizmetleri Kan Bağışçısı Kayıt Formu
  Transfüzyon Hizmetleri İmha Edilen Kan Kayıt Defteri
  Transfüzyon Hizmetleri İndirekt Cooms Testi Kayıt Defteri
  Transfüzyon Hizmetleri Taze Donmuş Plazma Kayıt Defteri
  Transfüzyon Hizmetleri Kan Bağışçısı Bilgilendirme Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Acil Durumlar Kan Ürünü İstek Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Kan ve Kan Ürünleri Tranfüzyonu İzlem Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Kan Bağışı İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon, İnceleme ve Tedavi Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Transfüzyon İle İlişkili Şüpheli İstenmeyen Reaksiyon Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Çoklu Kan Ürünü (Taze Donmuş Plazma, Kriyopresipitat) Transfüzyon İzlem Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Transfüzyon İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Doğrulama Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Transfüzyon İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon İnceleme ve Tedavi Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Transfüzyon Kontrol Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Transfüzyon İle İlişkili Şüpheli İstenmeyen Reaksiyon Hızlı Bildirim Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Transfüzyon İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Yıllık Bildirim Formu
  Transfüzyon Hizmetleri İstenmeyen Olay Bildirim Formu
  Transfüzyon Hizmetleri İstenmeyen Olay Doğrulama Formu
  Transfüzyon Hizmetleri İstenmeyen Olay Yıllık Bildirim Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Kan Bağışı İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Doğrulama Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Kan Bağışı İle İlişkili Şüpheli İstenmeyen Reaksiyon Hızlı Bildirim Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Kan Bağışı İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Yıllık Bildirim Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Faaliyet Formu
  Transfüzyon Hizmetleri Bölge Kan Merkezi Faaliyet Formu
  Kan ve Kan Ürünleri Tranfüzyonu Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi
  Düşen Hasta Değerlendirme Formu
  Enfeksiyon Kontrol Kurulu Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi Demet Formu
  Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu (Ambulans)
  Oksijen Tüp Seviye Takibi
  Tesis Yönetimi Pnömotik Temizlik Takip Formu
  Sterilizasyon Hizmetleri Distile Su İletkenlik Kayıt Formu

  

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu