Gösterge Kartları Bildirim Formu

 

  Bilgi İşlem Ünitesi SKS-Hastane Kalite Göstergeleri Bildirim Formu
  Eczane SKS-Hastane Kalite Göstergeleri Bildirim Formu
  İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hemodiyaliz Ünitesi SKS-Hastane Kalite Göstergeleri Bildirim Formu
  İnsan Kaynakları SKS-Hastane Kalite Göstergeleri Bildirim Formu
  İş Yeri Hekimliği ve Sağlık Tarama Poliklinik
  Kadın Doğum Bildirim Formu
  Patoloji Anabilim Dalı Sks-Hastane Kalite Göstergeleri Bildirim Formu
  Radyodiagnostik Anabilim Dalı SKS-Hastane Kalite Göstergeleri Bildirim Formu
   

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu