Tıbbi Biyokimya

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya,  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü binasının 3. katında (en üst)  yer almaktadır. Biyokimya ve Klinik Biyokimya öğretim elemanları,  modern cihaz ve yöntemlerle, idrar, kan ve saç numunelerinden, tanısal yaklaşıma katkıda bulunan ve aşağıda adları geçen testleri yapmaktadırlar.

Protein, hemoglobin, lipid ve alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri ektroforetik yöntemlerle, serum, saç ve idrarda eser element düzeyleri atomik absorbsiyon speskstrofotometresi (AAS) ile ölçülmektedir. Uygun kitlerle vanil mandalik asit (VMA) ve plazma amonyak (NH3),  fibrinojen, kriyoglobulin, porfobilinojen , Bence-jones protein miktarları çalışılmaktadır. Ayrıca, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) cihazı ile amino asit düzeyleri belirlenmektedir.

Adı geçen rutin testlerden başka,üniversitemizde ve özellikle tıp fakültesinde birçok  kliniklerde araştırmalara ve yapılan tezlere biyokimya alanında destek verilmektedir.
Biyokimya Laboratuvarında yapılan araştırmaya yönelik testler:
 1- Elektroforez Grubu

 • Protein elektroforezi
 • Lipid elektroforezi
 • Hb  elektroforezi
 • ALP Elektroforezi

2- Eser  Element Analizi Grubu

 • Serum Çinko
 • Saç  Çinko
 • Serum  Bakır
 • İdrar  Bakır
 • Kan  Kurşun
 • İdrar  Kurşun

3- İdrar Testleri Grubu

 • VMA
 • 5-OH İAA
 • Porfobilinojen
 • Bence-Jones proteini
 • İyot

4- Diğer Testler Grubu

 • Fibrinojen
 • Amonyak
 • Cryoglobulin
 • Fenilalanin, Tirozin
 • Adenozin Deaminaz (ADA) 

NOT: Sonuçlar için, numuneler laboratuvara ulaştıktan sonra çalışma günlerine göre uygun şekilde randevu verilir.

Bölümümüze ulaşmak için
Poliklinik Sekreterliği :    (0 352) 207 66 66 - 23200

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu