Tıbbi Parazitoloji

Tıbbi Parazitoloji Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü binasının ikinci katında yer almaktadır. Parazitolojik tanı, Tıbbi Parazitoloji'de başta öğretim üyeleri olmak üzere tüm bölüm personelinin katkılarıyla, modern cihaz ve yöntemlerle yapılmaktadır. Bütün klinik örnekler, doğrudan etkensel tanı yöntemleriyle koproloji laboratuvarında; indirekt etkensel tanı yöntemleriyle de seroloji laboratuvarında titizlikle incelenerek değerlendirilmektedir. Ayrıca fluoresan mikroskobisi ünitesinde paraziter hastalıkların etkenleri farklı özellikleriyle incelenmekte; IFAT yöntemiyle serolojik inceleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.
 
Bölümümüzde yapılan tetkikler
 
- Kliniklerden gönderilen hastaların gaita örnekleri, protozoon ve helmintler yönünden direkt mikroskobi, geçici ve kalıcı boyama yöntemleri ve konsantrasyon yöntemleriyle incelenmekte ve değerlendirilmektedir.
 
- Hastadan alınan kan, BOS, bronkoalveolar lavaj sıvısı (BAL), çeşitli dokulardan elde edilen aspirasyon sıvıları, kist aspirasyon sıvısı, idrar ve deri kazıntı örnekleri ilgili laboratuvarlarda protozoon, helmint ve artropod etkenler yönünden incelenmekte ve değerlendirilmektedir.
 
- Özel kabinde alınan anal bant örnekleri, ilgili intestinal parazitler bakımından incelenmekte ve değerlendirilmektedir.
 
- Hastalardan alınan çeşitli klinik örnekler (kan, BOS gibi) seroloji laboratuarında modern cihazlar ve serodiagnostik yöntemlerle (ELISA, IFAT, IHA, Western blot.. gibi) incelenerek değerlendirilmektedir.
 
- Fluoresan mikroskop ünitesinde etkenlerin bazı spesifik özellikleri incelenerek, direkt etiyolojik tanı ve IFAT yöntemiyle serolojik tanı gerçekleştirilmektedir.
 
Bölümümüzde uygulanan direkt ve indirekt etkensel tanı modern cihaz ve yöntemlerle uzman ekipler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda bir konfirmasyon testi uygulanarak spesifik ve ayırt edici tanı gerçekleştirilmektedir.

Randevu almak için
Bölümümüzde yapılan bütün rutin işlemler randevu almaksızın gerçekleştirilmektedir.
 
Bölümümüze ulaşmak için
Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü binasının ikinci katında yer almaktadır. Hastaları girişte bölüm sekreteri karşılamakta ve gerekli bütün resmi işlemler buradan gerçekleştirilmektedir.

 
Telefon: 0 352 207 66 66 / 23404
 
 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu