Tamamlanmış Eğitim Programları

HASTANEMİZDE HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
TAMAMLANMIŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

Servis sorumlu hemşireleri 35’er kişilik iki gruba ayrılmış, birinci grup hemşirelere 27 Eylül 2004 – 01 Ekim 2004 ve ikinci grup hemşirelere 4-8 Ekim 2004 tarihleri arasında günde 2 saatlik eğitim verilmiştir. Hemşirelerin sorumlulukları, yönetim becerileri, eğitim becerileri, iletişim becerileri, hemşire hasta ve hasta yakını ilişkisi, hasta hakları, hastanelerde infeksiyon kontrolü, mesleki korunma, sağlık çalışanlarında hareket sistemi sorunları ve korunma ve hastane otomasyon sistemi konularını içeren toplam 10 saatlik eğitim sonunda ‘Sorumlu Hemşire Formasyon Eğitimi” katılım belgesi verilmiştir.

Hastanemizde çalışan tüm hemşireler 35 kişilik olmak üzere 15 gruba ayrılmış, bütün yıl boyunca devam edecek olan insan hakları ve hasta hakları, iletişim kavramı,hemşirenin rol ve işlevleri, hemşirelik bakım planı hazırlama ve infeksiyon kontrolü konularını içeren 10 saatlik düzenli eğitim programlarına başlanmıştır. Şimdiye kadar üç grubta 105 hemşirenin eğitimi tamamlanmış ve “Hemşire Formasyon Eğitimi” katılım belgesi verilmiştir. Yıl içerisinde devam edecek olan eğitimlerimizle bütün grupların eğitimlerinin tamamlanması planlanmıştır.

Hemşireler için katılım belgesi eğitim programı yanısıra aşağıda belirtilmiş olan konularda aylık eğitim programı düzenlenmiştir. 1 Aralık 2004 Dünya AIDS Günü dolayısıyla Atatürk SYO Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sultan Taşçı tarafından “HIV/AIDS ve Hemşirelik Yaklaşımları” başlıklı konferans verilmiştir.

9- 10 Ekim ve 11-12 Aralık 2004 tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri hastanemizde görev yapan sekreterlere hasta hakları, iletişim, hastane kayıtları , hastanelerde halkla ilişkiler ve mesleki korunma konularını içeren 8 saatlik eğitim programı düzenlenmiş ve katılım belgesi verilmiştir.

Hastane mutfak çalışanlarına Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ceyhan tarafından “Gıda ve Personel Hijyeni” başlıklı eğitim semineri verilmiştir. Seminere hastane yemekhanesinde çalışan ahçı ve garsonlar katılmıştır.

Hastanemizde görev yapan araştırma görevlilerine “ICD-10 Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslar arası İstatistiksel Sınıflaması” kodlama sistemi hakkında Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Günay tarafından eğitim verilmiştir. Araştırma görevlileri 5 ayrı gruba ayrılmış ve kodlama sisteminin nasıl yapılacağı konusunda bilgi ve beceri kazandırılmıştır.

Göreve yeni başlayan sekreter ve hastabakıcılara mesleki sorumluluklar, hastane hizmetlerinin özellikleri, kurum içi iletişim konularında hizmet öncesi adaptasyon kursu düzenlenmiştir. 

Hastanemizde görev yapan danışma elemanları için 31 Ocak- 4 Şubat 2005 tarihleri arasında hizmet-içi eğitim programı düzenlenmiştir. Danışma elemanları gece ve gündüz grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmış, her gruba günde bir saat olmak üzere görev ve sorumlulukları, genel iletişim ve beden dili, hasta ve hasta yakını ilişkisi, hastanelerde halkla ilişkiler ve stres yönetimi başlıklarını içeren konularda eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılara hastane yönetimince “Danışma Elemanı Formasyon Eğitimi” katılım belgesi verilmiştir. Eğitim programımıza destek veren İletişim Fakültesi Öğretim Üye ve Görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Hastanemizde görev yapan yardımcı sağlık hizmet elemanları için 24 Ocak – 05 Şubat 2005 tarihleri arasında hizmet-içi eğitim programı düzenlenmiştir. 42’şer kişilik iki gruba ayrılmıştır. Her grubu günde bir saat olmak üzere görev ve sorumlulukları, hasta bakımı, personel ve hasta, hasta yakını iletişimi, hastanelerde enfeksiyon kontrolü ve korunma yöntemleri, hasta taşıma teknikleri ve temel yaşam desteği başlıklarını içeren konularda eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılara hastane yönetimince “Tıbbi Hizmet Elemanı Formasyon Eğitimi” katılım belgesi verilmiştir. Eğitim programımıza destek veren Öğr. Gör. Tülay Aydın, İlk Yardım ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Hastanemizdeki Hizmet-içi Eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Üniversitemizin Çeşitli Fakülte ve Yüksek Okullarıyla (Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Atatürk SYO, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO ve Kayseri MYO) işbirliği yapılmıştır. Üniversitemizde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine katkıda bulundukları ve gelecekte de katkılarını devam ettirme konusunda duyarlı oldukları için teşekkür ederiz.

Eğiticiler:
Prof. Dr. Mustafa Baştürk Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Osman Ceyhan Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Osman Günay Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Balkanlı Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin Demir Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Emine Alp Tıp Fakültesi
Doç. Dr. İskender Gün Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Seda Özkan Tıp Fakültesi
Yard. Doç. Dr. İbrahim İkizceli Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Melis Naçar Tıp Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Metin Işık İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Meral Bayat Atatürk SYO
Prof. Dr. Sultan Taşçı Atatürk SYO
Yard. Doç. Dr. Füsun Acar Kayseri MYO
Doç. Dr. Vesile Şenol Halil Bayraktar SHMYO
Öğr. Gör. Tülay Aydın Atatürk SYO
Okut. Birgül Özkan Atatürk SYO
Uzm. Osman Utkan     İletişim Fakültesi
Uzm. Dr. Okan Akdur Tıp Fakültesi
 
Danışma eleman formasyon eğitimi
Hastanemizde görev yapan danışma elemanları için 31 Ocak- 4 Şubat 2005 tarihleri arasında hizmet-içi eğitim programı düzenlenmiştir. Danışma elemanları gece ve gündüz grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmış, her gruba günde bir saat olmak üzere görev ve sorumlulukları, genel iletişim ve beden dili, hasta ve hasta yakını ilişkisi, hastanelerde halkla ilişkiler ve stres yönetimi başlıklarını içeren konularda eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılara hastane yönetimince “Danışma Elemanı Formasyon Eğitimi” katılım belgesi verilmiştir. Eğitim programımıza destek veren İletişim Fakültesi Öğretim Üye ve Görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
   
 
Yardımcı sağlık hizmet elemanları hizmet içi eğitim programı

Hastanemizde görev yapan yardımcı sağlık hizmet elemanları için 24 Ocak – 05 Şubat 2005 tarihleri arasında hizmet-içi eğitim programı düzenlenmiştir. Katılımcılar 42’şer kişilik iki gruba ayrılmıştır. Her gruba günde bir saat olmak üzere görev ve sorumlulukları, hasta bakımı, personel ve hasta, hasta yakını iletişimi, hastanelerde enfeksiyon kontrolü ve korunma yöntemleri, hasta taşıma teknikleri ve temel yaşam desteği başlıklarını içeren konularda eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılara hastane yönetimince “Tıbbi Hizmet Elemanı Formasyon Eğitimi” katılım belgesi verilmiştir. Eğitim programımıza destek veren Öğr. Gör. Tülay Aydın, İlk Yardım ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

7-11 Mart 2005 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programıyla hastanemizde görev yapan yardımcı sağlık hizmet elemanlarından 3. grupta yer alan 35 kişi hizmet-içi eğitim programına alınmış ve eğitim sonunda katılım belgeleri verilmiştir. Şu ana kadar yürütülen eğitimlerde toplam 126 yardımcı sağlık hizmet elemanı hizmet-içi eğitimden geçirilmişlerdir.

 
Hemşire hizmet-içi eğitim programı
Hastanemizde çalışan tüm hemşireler 35 kişilik olmak üzere 15 gruba ayrılmış, bütün yıl boyunca devam edecek olan insan hakları ve hasta hakları, iletişim kavramı, hemşirenin rol ve işlevleri, hemşirelik bakım planı hazırlama ve infeksiyon kontrolü konularını içeren 10 saatlik düzenli eğitim programlarına başlanmıştır. 28 Şubat- 4 Mart 2005 tarihleri arasında düzenlenen programda 35 hemşire hizmet-içi eğitime katılmış ve 4. grubun eğitimi tamamlanmıştır. Bu grupla birlikte şimdiye kadar toplam 140 hemşirenin eğitimi tamamlanmış ve “Hemşire Formasyon Eğitimi” başlıklı katılım belgesi verilmiştir.
   
Hemşire hizmet-içi eğitim programı
Hastanemizde çalışan tüm hemşireler 35 kişilik olmak üzere 15 gruba ayrılmış, bütün yıl boyunca devam edecek olan insan hakları ve hasta hakları, iletişim kavramı, hemşirenin rol ve işlevleri, hemşirelik bakım planı hazırlama ve infeksiyon kontrolü konularını içeren 10 saatlik düzenli eğitim programlarına başlanmıştır. 28 Mart – 1 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen programda 40 hemşire hizmet-içi eğitime katılmış ve 6. grubun eğitimi tamamlanmıştır. Bu grupla birlikte şimdiye kadar toplam 216 hemşirenin eğitimi tamamlanmış ve “Hemşire Formasyon Eğitimi” başlıklı katılım belgesi verilmiştir.
 
Yardımcı sağlık hizmet elemanları için hizmet içi eğitim programı

28 Mart – 1 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programıyla hastanemizde görev yapan yardımcı sağlık hizmet elemanlarından 5. grupta yer alan 36 kişi hizmet-içi eğitim programına alınmış ve eğitim sonunda katılım belgeleri verilmiştir. Şu 
ana kadar yürütülen eğitimlerde toplam 204 yardımcı sağlık hizmet elemanı hizmet-içi eğitimden geçirilmişlerdir. 
Resimler için Tıklayın

   
Yardımcı sağlık hizmet elemanları için hizmet içi eğitim programı

21/25 Mart 2005 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programıyla hastanemizde görev yapan yardımcı sağlık hizmet elemanlarından 4. grupta yer alan 42 kişi hizmet-içi eğitim programına alınmış ve eğitim sonunda katılım belgeleri verilmiştir. Şu ana kadar yürütülen eğitimlerde toplam 168 yardımcı sağlık hizmet elemanı hizmet-içi eğitimden geçirilmişlerdir.

   
Hemşire hizmet-içi eğitim programı
Hastanemizde çalışan tüm hemşireler 35 kişilik olmak üzere 15 gruba ayrılmış, bütün yıl boyunca devam edecek olan insan hakları ve hasta hakları, iletişim kavramı, hemşirenin rol ve işlevleri, hemşirelik bakım planı hazırlama ve infeksiyon kontrolü konularını içeren 10 saatlik düzenli eğitim programlarına başlanmıştır. 
21/ 25 Mart 2005 tarihleri arasında düzenlenen programda 40 hemşire hizmet-içi eğitime katılmış ve 5. grubun eğitimi tamamlanmıştır. Bu grupla birlikte şimdiye kadar toplam 180 hemşirenin eğitimi tamamlanmış ve “Hemşire Formasyon Eğitimi” başlıklı katılım belgesi verilmiştir.
   
 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu