Komite ve Kurullar

  Yönetim Kurulu
  Danışma Kurulu
  Akılcı İlaç Kullanım Kurulu
  Bilgi İşlem Kurulu
  Döner Sermaye Hizmetleri Değerlendirme Üst Kurulu
  Eğitim Kurulu
  Enfeksiyon Kontrol Kurulu
  Hasta Beslenme Kurulu
  Hasta Güvenliği Kurulu
  İlaç - Tıbbi Malzeme Kurulu
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
  Kalite Kurulu
  Kan Transfüzyon Kurulu
  Merkez Laboratuvarı Üst Kurulu
  Pandemi İzleme Kurulu
  Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
  Sağlık Kayıtları Kurulu
  Tesis Güvenliği Kurulu
  Transplantasyon Koordinasyon Kurulu
   
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu