Gevher Nesibe Hastanesi Kat Planı

 
Kat: 12
Çocuk Cerrahisi Servisi,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi
Kat: 11
Üroloji Servisi,
Göğüs Hastalıkları Servisi
Kat: 10

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi,
Özel Servis, Plastik Cerrahi

Kat: 9
Gastroenteroloji Servisi
Endokrinoloji Servisi
Kat: 8
Göğüs Cerrahisi Servisi
Psikiyatri Servisi
Kat: 7
Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Servisi
Nöroloji Servisi
Kat: 6
Genel Cerrahi Servisleri
Kat: 5
Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri
Kat: 4
Kulak-Burun Boğaz Hastalıkları Servisi,
Göz Hastalıkları Servisi,
Dermatoloji Servisi
Kat: 3
Ortopedi ve Travmatoloji Servisleri
Kat: 2

Genetik Ünitesi, Bilgi İşlem Merkezi, Kalite Yönetim Birimi,
Tıbbi İstatistik Birimi,Tıp Fakültesi Kafeteryası,
Afet Yönetim Merkezi, İnsan Kaynakları Ünitesi,
Alacak Takip Servisi, Klinik Kodlama

Kat: 1
Başhekimlik, Başmüdürlük, Başhemşirelik, Yazı İşleri, Eczane, İlaç Dağıtım Bürosu, Enfeksiyon Kontrol Kurulu, Ameliyathaneler ve Yoğun Bakım Üniteleri, Sterilizasyon Ünitesi, Tıbbi Sarf Malzeme Deposu, Vezne
ZEMİN
Patoloji Lab., Basın Merkezi, Hasta Yatış-Çıkış, Rapor Onay, Sosyal Hizmet Ünitesi,Ev İdaresi ve Çevre Atık Yönetim Birimi, Hasta İletişim Birimi, Vezne, Bebek Emzirme ve Bakım Odası, PTT, Çiçekçi, Organ Nakli Koordinasyon Ünitesi, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Gece Müdürlüğü
BODRUM
Morg, Teknik-Bakım ve Onarım Ünitesi, Ayniyat Deposu, Mescid
 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu