Mustafa Eraslan - Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi

 
MUSTAFA ERASLAN BİNASI
 
FEVZİ MERCAN BİNASI
Çocuk Anjiyografi Ünitesi 5 - Kat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Derslikleri

 

4 - Kat

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

ABD Başkanlığı Sekreteri, Nöroloji Kliniği,
Hastane İlköğretim Okulu  
3 - Kat

Adölesan Kliniği
Süt Çocuğu kliniği 

Allerji Polikliniği,
Gastroenteroloji Polikliniği, Nefroloji Polikliniği

2 - Kat Hematoloji - Onkoloji
Kliniği

Yenidoğan Polikliniği, Göğüs Hastalıkları Polikliniği,
Sosyal Pediatri Polikliniği,
Pediatri Kardiyoloji Polikliniği

1 - Kat

Endokrinoloji Polikliniği, Metabolizma Polikliniği,
Hematoloji-Onkoloji Polikliniği

Hastane Başhekim Yard.,
Hastane Müdür Yard.,
Başhemşire Yard.,
Halkla İlişkiler Bürosu,
Sosyal Hizmetler Bürosu, Vezne, Çocuk Acil 
Nöroloji Polikliniği,
Çocuk EEG Ünitesi,
Örnek Alma Ünitesi 

Zemin Kat 
Danışma
Genel Pediatri Polikliniği, Pediatri İntaniye Polikliniği,
Rapor Reçete Onay,
Ev İdaresi Bürosu,
Psikolog, Diyetisten
Bodrum Kat Çocuk Radyoloji Ünitesi
(Skopi, Röntgen,
Ultrasound),
Mama ve Kat Mutfağı
 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu