Satın Alma

Sekreter
Telefon  : 437 49 20 - 23075    Fax : 437 52 88
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Döner Sermaye İşletme Müdürü
Uzm. Baki MURATOĞLU
Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı
Faik AĞAÇ
Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı

SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
DOĞRUDAN TEMİN GRUBU
İHALE GRUBU
 
İhale Hazırlık Grubu
İhale Sonuçlandırma Grubu
Fahri SÖNMEZ
Selma ÖZLÜ
Figen SİPAHİ
Hilal MURATOĞLU
Ayşegül KILIÇ
Ülkü PEMPECİ
Nazlı İZMİR
Canan ÇULHA
Tuğba YILDIZ
Gazi GÖK
Osman KALELİ
 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE SATIN ALMA USUL ve ESASLARI
MAL ALIMI
HİZMET ALIMI
YAPIM İŞİ
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

KAMU İHALE MEVZUATI
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞME KANUNU
İLGİLİ GENELGE, TEBLİĞ ve YÖNETMELİKLER 

Telefon : 437 49 20 - 23075
e-postasatinalma1@erciyes.edu.tr
 
 
 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2016 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu