Enfeksiyon Kontrol Kurulu

Kurullar

ENFEKSİYON KONTROL ÜST KURUL ÜYELERİ
» Doç. Dr. Ayşegül ULUKILIÇ (Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı)
» Prof. Dr. Muammer Hakan POYRAZOĞLU (Tıp Fakültesi Dekanı)
» Prof. Dr. Ahmet GÜNEY (Hastaneler Başhekimi)
» Özcan ÖZYURT (Hastaneler Başmüdürü)
ENFEKSİYON KONTROL KURUL ÜYELERİ

» Doç. Dr. Ayşegül ULUKILIÇ (Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı, Enfeksiyon Kontrol Hekimi)
» Doç. Dr. İnsu YILMAZ (Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Kontrol Hekimi)
» Prof. Dr. Tamer GÜNEŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Temsilcisi)
» Prof. Dr. Aynur AKIN (Cerrahi Tıp Bilimleri Temsilcisi)
» Prof. Dr. Leylagül KAYNAR (Dahili Bilimler Temsilcisi)
» Prof. Dr. Başaknur Akyıldız (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Temsilcisi)
» Doç. Dr. Kürşat GÜNDOĞAN (Dahili Bilimler Temsilcisi)
» Doç. Dr. Mustafa Altay ATALAY (Tıbbi Mikrobiyoloji)
» Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÜNÜVAR(Enfeksiyon Kontrol Hekimi)
» Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Bahadır ÖZ (Cerrahi Tıp Bilimleri Temsilcisi)
» Dr. Öğr. Üyesi Benhur Şirvan ÇETİN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
» Özcan ÖZYURT (Hastaneler Başmüdürü)
» Nuran YOZGAT (Başeczacı)
» Aysel UĞUR (Başhemşire)
» Safiye TAŞGIN (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
» Tülay ORHAN (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
» Fatma CEVAHİR (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

» Cemile Altay KÜRKÇÜ (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
» Özlem ÇAKIR (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
» Esra AKTAŞ (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
» Fatma KÜÇÜK (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)


ENFEKSİYON KONTROL KURULU DÖKÜMANLARI

Dosyalar PDF formatındadır
TALİMATNAMELER
 
Demet Formları
Kateterle İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Demet Formu
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Demet Formu
Kan Kültürü Alırken Kontaminasyon Önleme Demet Formu
Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP) Önleme Demet Formu
Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi Demet Formu
 
Grip Dökümanları
Grip ve Gripten Korunma Yolları  
Sağlık Bakanlığı Pandemik Grip Vaka Yonetim Şeması
Domuz Gribi Salgını
Influenza Epidemisi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Personel Kitapçığı
 
Sunum Dosyaları
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Korunma Yöntemleri
Mutfak hijyeni ve kişisel hijyen
Sağlık Personelinin Sağlığı
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
 
Kitaplar
Sağlık Personelinde Aşılama ve Temas Sonrası Profilaksi
Yoğun Bakım Ünitelerinde Sıklıkla Karşılaşılan Enfeksiyonlara Yaklaşım: Tanı, Tedavi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
Enfeksiyon Kontrol Kitapçığı
Hemorajik Ateşlerde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
Enfeksiyon Kontrol Programı Kitabı
Hastane Enfeksiyonları El Kitabı
 
Diğer Dökümanlar
Ameliyathane Giriş ve Çıkışlarında Uyulması Gereken Kurallar  
Vre İle Kolonize/Enfekte Hastalarda Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol  Önlemleri ve Hasta Takip Standartları
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Kılavuzları (İzin  ile)
     • Sağlık Hizmeti ile İlgili Pnomoninin Önlenmesi Klavuzu    
     • El Hijyeni Klavuzu 
     • İzolasyon önlemleri klavuzu
     • Üriner Kateter Enfeksiyonlarını Önleme Kılavuzu
     • Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarını Önleme Kılavuzu

 
Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu