ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ

AİLE HEKİMLİĞİ

Aile Hekimliği Gevher Nesibe Hastanesi içerisinde Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve yakınlarının sağlık sorunlarında birinci basamak hizmeti vermekte ve diğer bölümler ile Öğretim Üyeleri ve yakınlarının  tanı ve tedavi prosedürlerinde bağlantı kurmaktadır.
 

Aile Hekimliği kişiye yönelik kapsamlı ve sürekli sağlık hizmeti sunumunu amaçlamaktadır.Bu hizmet sunumu yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes için sağlığı geliştirici,koruyucu ve tedavi edici hizmetleri içermektedir.
 

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve yakınları bölümümüzden periyodik muayene ve diyet ile ilgili hizmetleri almaktadırlar. Bunun dışında ise diğer bölümlere yapacakları müracaatlar için randevu alınması, diğer bölümlerden istenen tetkikler için numune, Radyolojik tetkikler için randevu alınması tahlil ve tetkik sonuçlarının alınması gibi hizmetler sunulmaktadır.
 

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında bölümümüz Tıp Fakültesi öğrencileri Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri  ve Tıp Fakültesi Araştırma görevlilerine ve risk grubu altındaki sağlık personeline Hepatit B aşısı yapılmaktadır.

 

Bölümümüzde yapılan tanı,tetkik ve tedavi işlemleri:

Bioimpedans ölçümü

DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. M. Mümtaz MAZICIOĞLU (Başkan) mazici@erciyes.edu.tr
Prof. Dr. Selçuk MISTIK smistik@erciyes.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Elif Deniz ŞAFAK elifdeniz@erciyes.edu.tr

 

Randevu almak için
Tüm randevular bölüm sekreterliğimizden alınmaktadır.
Tel 0 352 207 66 66 - 23850
 
Bölümümüze ulaşmak için
Bölümümüz Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinik girişinde sol tarafta zemin katta bulunmaktadır.

(Eski Acil girişi-Veznelerin karşısı)