ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

 

Kalp ve Damar  Cerrahisi Üniversitemiz kampüsü içerisindeki Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp hastanesi içinde yer almaktadır. Bu hastanenin 6. katı klinik servis, 7. katı ise üç ameliyathane ve yoğun bakım olarak modern teknolojik cihaz ve sistemlerle hizmet vermektedir.

 

Kliniğimizde, yenidoğan bebeklerden 80’li yaş üstüne kadar,  her türlü açık ve kapalı kalp ameliyatları ile küçük ve büyük damar ameliyatları yapılabilmektedir.  

 

Kliniğimizde yapılan tetkikler, cerrahi olmayan tedavi yöntemleri ve ameliyatlar:


I-Tetkikler:

Kalp hastalıklarına yönelik (yoğun bakımda):

Sağ ve sol kalp kateterizasyonu

Kardiyak “output”/indeks

Periferik ve pulmoner damar direnç ölçümü

  

Damar hastalıklarına  yönelik:

CW Doppler (periferik damar hastalıklarının non-invazif tanısı için)

Basınç ölçümü ve  “ankle-brachial index (ABI)”

Segmenter basınç ölçümleri

Dinamik pletismografi (fotopletismografi)


II-Cerrahi dışı tedaviler:

 

İntermittant pnömotik kompreyon terapi (akut ve kronik bacak şişmeleri)

Skleroterapi (bacak varislerin ameliyatsız tedavisi)

Damar yollarının açılması/kateterizasyonlar


III-Cerrahi tedaviler:

 

Erişkin kalp cerrahisi (Açık/Kapalı kalp ameliyatları )

Kalp kapak ameliyatları

Koroner “bypass” ameliyatları

Akciğer embolisi

Doğumsal kalp hastalıkları

Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi

Çocuk kalp cerrahisi (Açık/Kapalı kalp ameliyatları )

Doğumsal kalp/Damar hastalıkları (siyanozlu /siyanozsuz)

Kalp kapakları

Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi

  

Aorta cerrahisi 

            Aort anevrizmaları/diseksiyonları

 

 

Periferik damar cerrahisi

 

A- orta ve dallarının cerrahi hastalıkları (akut ve kronik, tıkayıcı/anevrizmatik)

Karotid arter cerrahisi

Renal arter cerrahisi (Hipertansiyon cerrahisi)

Bacak arterlerinin cerrahi hastalıkları (akut/kronik bacak ağrıları, bacak yaraları, parmak/ayak kangrenleri )

Embolektomiler/trombektomiler

Greftle veya /değil “bypass” cerrahisi

Damarsal empotans cerrahisi

 

B-Venöz ve lenfatik  hastalıkların tıbbi ve cerrahi hastalıkları

Telanjiektazi ve variköz venler (varisler)

Kronik venöz yetmezlikler (kronik bacak ağrıları ve yaralar)

Bacak şişmeleri (venlerle veya lenfatiklerle ilgili)

 

C- Doğumsal damar hastalıkları (arteriyovenöz malformasyonlar)

Koldaki ve/veya bacaktaki doğumsal lekelerle birlikte/olmayan damar  anormallikleri

 

D-Damarsal girişler (“angioaccess”): kronik böbrek yetmezlikli hastalarda   hemodiyalize girecek hastalar için arteriyo-venöz fistül oluşturulması

 

Erişkin ve çocukların travmatik kalp ve damar yaralanmalarının cerrahi tedavisi (kalp-akciğer makinesi-CPB ile/değil )

 

DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Hüsnü Cemal KAHRAMAN (Başkan) ckahraman@erciyes.edu.tr
Prof. Dr. Haluk Kutay TAŞDEMİR hktasdemir@erciyes.edu.tr
Prof. Dr. Ömer Naci EMİROĞULLARI naci@erciyes.edu.tr
Prof. Dr. Yiğit Fevzi AKÇALI yakcali@erciyes.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Aydın TUNCAY  

 

Randevu almak için;

 

Erciyes üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi sekreterliği ve Öğretim üyelerine başvurulabilir.


Tel: 352 207 66 66 / 27905