ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ

TIBBİ GENETİK

 

Tıbbi Genetik kapsamındaki tüm laboratuvar ve klinik hizmetleri yürütülmektedir.

Tıbbi Genetik Gevher Nesibe Hastanesi’nin 2.katında yer almaktadır. Poliklinik ve laboratuvar bölümümüz içerisindedir.

 

Bölümümüz:      1-Klinik

              2-Sitogenetik

                          3-Prenatal tanı

  4-Moleküler Sitogenetik (FISH)

                          5-Moleküler gen analizi

diye bölümlere ayrılmaktadır.

 

Laboratuvarlarımız aşağıda belirtilen bir kısım cihazların yanında günün teknolojisine uygun donanıma sahiptir.

            PCR

            Realtime PCR

DNA sekans cihazı

Floresans mikroskobu

İmage (3 adet)

 

BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN RUTİN TESTLER

 

A)SİTOGENETİK

-Kromozom Analizi

-CVS

-A.S(Amniosentez)

-Kordosentez

-Abort materyalinden karyotip analizi

 

B)MOLEKÜLER SİTOGENETİK(FISH)

-Lenfoma Paneli t(8;14), t(11;14), t(14;18)

-KML (Ph’ Kromozomu % tayini)

-AML t(15;17), t(8;21)

-HER 2

-Di George  - Shprintzen Velocardiofacial

-Williams

-Prader Willi - Angelman

            -Cri du Chat

 

C)MOLEKÜLER GEN ANALİZİ

            -DMD – BMD

            -SCA(1;2;3;6),

-Huntington

            -SMA

            -FMF

            -Trombofili Paneli(Faktör V, Protrombin, MTHFR)

            -CVP (Kardio Vasküler Panel)

            -AZF

            -BRCA-1/2

            -Fragile X

            -Sex tayini

            -Myotonik distrofi

            -Hemokromotazis

            -CF( 12 Mutasyon)

            -Fankoni

            -MCAD

            -Apo-E

            -APC

            -K-ras

            -Canavan

            -Gaucher

 

D) MOLEKÜLER HEMATOLOJİK MALİGN GEN ANALİZİ

-KML 

 -ALL

 -AML

-MDS(Myelo Displastik Sendrom) hastalarda

t(1;19), t(4;11), t(8;21), t(12;21), t(15;17), t(9;22)(majör ve minör bcr/abl bölgeleri),inv(16), del(1) bakılmaktadır.

DOKTORLARIMIZ
Prof. Dr. Munis DÜNDAR (Başkan) dundar@erciyes.edu.tr
Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL ozkul@erciyes.edu.tr
Doç. Dr. Çetin SAATÇİ csaatci@erciyes.edu.tr
Uzm. Dr. Aslı SUBAŞIOĞLU UZAK asuzak@erciyes.edu.tr

Bölümümüze ulaşmak için
Poliklinik Sekreterliği (0 352) 207 66 66 - 20197