ENFEKSİYON KONTROL KURULU
>>Geri
 Hastane Yemekhanesinde Enfeksiyon Kontrolü
 Ventilatör İlişkili Pnömoni (Vip) Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik  Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
 Yenidoğan Ünitesinde Enfeksiyon Kontrolü
 Ameliyathanelerde Enfeksiyon Kontrolü
 Hastane Temizliğinde Enfeksiyon Kontrol Kurulu Standartları
 Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
 Hastane Enfeksiyonları El Kitabı