YENİ AÇILAN BİRİMLER
 • Gevher Nesibe Hastanesi Çocuk - Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğe ilave olarak oluşturulan, Mustafa Eraslan - Fevzi Mercan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Polikliniği Temmuz 2014
 • Çocuk Acil Servisinin Düzenlenmesi Aralık 2012
 • Geriatri Polikliniği Temmuz 2012
 • Biplan Anjiyografi Ünitesi (Nöroanjiyo) Temmuz 2012
 • Mustafa ERASLAN - Fevzi MERCAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi MR    (Magnetik Rezonans) Ünitesi Temmuz 2012
 • Dahiliye Romatoloji Polikliniği Mart 2012
 • Radyodiognastik A. D. 640 kesitli yeni BT Ünitesi Ocak 2012
 • Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Aralık 2010
 • Fevzi MERCAN Bloğu bodrum kat Radyoloji Ünitesi
     (Skopi,Dijital Röntgen, Ultrasound) Şubat 2010
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına Bağlı IMRT
     (Doz Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) Ünitesi
   Ocak 2010
 • Çocuk Hastanesi Mustafa ERASLAN Bloğu 5.kat Anjiografi Ünitesi  Aralık 2009
 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-BT) Çekim Alanını Aralık 2009
 • Hastanemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haziran 2009
 • Ev İdaresi ve Çevre Atık Birimi Nisan 2009
 • Şahinur DEDEMAN Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi Mart 2009
 • Fevzi MERCAN - Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesi Eylül 2008
 • Gülser ve Dr. Mustafa GÜNDOĞDU Merkez Laboratuvarı Binası Eylül 2008
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Göz Ameliyathanesi II Haziran 2008
 • Güvenlik Kontrol Noktası Ocak  2008
 • Görüntülü Bilgilendirme Sistemi  Ocak 2008
 • M. Veli VELİBAŞOĞLU Gündüz Yataklı Tedavi Ünitesi Şubat 2007
 • Adli Tıp Anabilim Dalı Şubat 2007
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği Kasım 2006
 • Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi   Temmuz 2006
 • Örnek Alma Ünitesi Haziran 2005
 • Halkla İlişkiler Ünitesi Haziran 2005
 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Mehmet-Yılmaz ÖZTAŞKIN
       Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi
   Mayıs 2005
 • Özel Servis Ocak 2005

 •    YENİDEN YAPILANDIRILAN BİRİMLER
 • Anne Evi Mart 2015
 • Ömer - Selver DOĞAN Üroloji Polikliniği Nisan 2014
 • Radyodiagnostik AD. Girişimsel Anjiyografi Ünitesi Nisan 2014
 • Acil Tıp AD. Muayene ve Triaj Alanlarının Düzenlenmesi Mart 2014
 • Nükleer Tıp AD. Şubat 2013
 • Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Çalışma Alanı Ekim 2012
 • Gevher Nesibe Sultan Heykelinin Yeniden Düzenlenmesi Ekim 2012
 • Merkez Laboratuvarı Klima (VRF) Sisteminin Yenilenmesi Ekim 2012
 • Hastane Atık Toplama Merkezi Haziran 2012
 • Dermatoloji Polikliniği Mayıs 2012
 • Radyodiagnostik AD. Röntgen Çekim Odalarının Yeniden Düzenlenmesi         
      Mart 2012
 • Radyodiagnostik A. D. Mamografi Ünitesinin Yenilenmesi Ocak 2012
 • Gevher Nesibe Hastanesi 10. Kat Mutfağının Yenilenmesi Ocak 2012
 • Gevher Nesibe Hastanesi 2. Kat Bekleme Alanlarının Düzenlenmesi Ocak 2012
 • Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinik Park Alanlarının Düzenlenmesi   
      Temmuz 2011
 • Nöroloji Polikliniği Eylül 2011
 • Hikmet Hasçalık Psikiyatri Polikliniği Eylül 2011
 • Hikmet Hasçalık Çocuk Cerrahi Polikliniği Eylül 2011
 • Yılmaz - Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi Polikliniği İnşaatı Temmuz 2011
 • Endoskopi Ünitesi Temmuz 2011
 • Gevher Nesibe Hastanesi Ana Giriş Zeminine Doğal Taş Kaplanması  Mayıs 2011
 • Göğüs Cerrahi Polikliniği Mayıs 2011
 • Göğüs Hastalıkları Polikliniği Mayıs 2011
 • Emin UTAŞ - Gürkan UTAŞ Göz Hastalıkları A.D. Ek Polikliniği  Mayıs 2011
 • Emin UTAŞ - Gürkan UTAŞ Genel Cerrahi Polikliniği Mayıs 2011
 • Besime ÖZDERİCİ Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Şubat 2011
 • Ortopedi Protez - Ortez Yapım Ve Uygulama Atölyesi Şubat 2011
 • Mustafa KOYUNCU Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği Şubat 2011
 • Nöroloji Anabilim Dalı EEG-EMG Ünitesi Aralık 2010
 • Fikri DÜŞÜNSEL Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği     
     Eylül 2010
 • ÖZBIYIK - GÖKNAR Yanık Ünitesi Ağustos 2010
 • Fatma - Sezai SOYATA Ağrı - Anestezi Polikliniği ve Çocuk Sedasyon Ünitesi     Ağustos 2010
 • Sevim UTAŞ Endokrinoloji, Gastroenteroloji ve Genel Dahiliye Polk.   
      Temmuz
  2010
 • Çocuk Hastanesi Mustafa ERASLAN Bloğu 4.kat Yenidoğan Ünitesi Mayıs 2010
 • Av. Mehmet HASÇALIK Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği 
      Mart 2010 
 • Av. Mehmet HASÇALIK Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Polikliniği Mart 2010
 • Fevzi MERCAN - Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesi Girişleri Ocak 2010
 • Nimet-Mehmet KARAKAYA Taş Kırma Ünitesi Aralık 2009
 • Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Polikliniği Aralık 2009
 • Üroloji Polikliniği Sekreterlik Alanı Kasım 2009
 • Sosyal Hizmetler Ünitesi Nisan 2009
 • Örnek Alma II Ünitesi Mart 2009
 • Döner Sermeye Saymanlık Müdürlüğü Şubat 2009
 • Hayırseverlerin Listelendiği LCD Ekran Panosu Ocak 2009
 • Fevzi MERCAN-Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesi Çevre Düzenlemesi Ekim 2008
 • Gevher Nesibe Hastanesi 1. katında bulunan "Danışma Noktası" Mayıs 2008
 • Çocuk Oyun Alanı Haziran 2008
 • Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Sekreterlik Alanı  Aralık 2007
 • Psikiyatri Polikliniği Sekreterlik Alanı Aralık 2007 
 • Hasta Bekleme Alanı Aralık  2007
 • Endokrinoloji Bilim Dalı Ultrasonografi Odası  Ekim 2007
 • Mamografi - Ultrasonografi Ekim 2007
 • Dış Hastaneler Çevresi Park Alanı Ekim 2007
 • Sıramatik Sistemi Eylül 2007
 • Kulak Burun Boğaz Polikliniği Eylül  2007
 • Hasta Yatış-Çıkış Ünitesi, Gece Müdürlüğü  Temmuz 2007
 • Poliklinikler Vezne, Fatura Tanzim ve Sevk Toplama Ünitesi Mayıs 2007
 • Poliklinikler Girişinde Bulunan "Danışma Noktası" Mayıs 2007
 • Organ Nakli Koordinasyon Merkezi Mayıs 2007
 • Diyet Polikliniği Mayıs 2007
 • EKG Çekim Odaları Mart 2007
 • Hastane Morgu Şubat 2007
 • Nütrisyon Ünitesi Ocak 2007
 • İnsan Kaynakları Birimi Ocak 2007
 • Bilgi İşlem Merkezi Ocak 2007
 • Öğretim Üyeleri Sekreterliği Eylül 2006
 • Merkezi Ayniyat Deposu ve Tıbbi Sarf Malzemesi Depoları Eylül 2006
 • Hastane Eczanesi Eylül 2006
 • Eczacılar Odası İlaç Dağıtım Bürosu Eylül 2006
 • Pataloji Anabilim Dalı Eylül 2006
 • Anne Sütü Sağma Ünitesi ve Emzirme Odaları Ağustos 2006
 • Hukuk Bürosu Mayıs 2006
 • Radyoloji Anabilim Dalı Sekreterlik Alanları ve Rapor Okuma Odası Nisan 2006
 • Hastane Arşivi Nisan 2006
 • Hastane Çevresi ve Otoparklar Mart 2006
 • Döner Sermaye İşletme ve Satın Alma Müdürlüğü  Mart 2006
 • Dahiliye Polikliniği Sekreterliği Ocak 2006
 • Enfeksiyon Kontrol Kurulu Ocak 2005
 •    BÜYÜK ONARIM YAPILAN BİRİMLER
 • Servisler
            Endokrinoloji ve Metabolizma Servisi Mart 2015
            Perinatoloji Kliniği Nisan 2014
            Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Nisan 2014
            Psikyatri Kliniği Mart 2014
            Nöroloji Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi Mart 2014
            Genel Cerrahi Kliniği Mart 2014
            Pediatri Hematoloji-Onkoloji Kliniği Mayıs 2013
            Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinin Düzenlenmesi Mayıs 2013
            Endokrinoloji Kliniği Haziran 2012
            Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Haziran 2012
            Göğüs Hastalıkları Kliniği ve Yoğunbakım Ünitesi Mart 2012
            Kulak Burun Boğaz Kliniği Ocak 2012 
            Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği  Ocak 2012
            Üroloji Servisinin Yenilenmesi Eylül 2009
            Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Onarımı Haziran 2009
            Mustafa YAĞCI Jinekoloji Servisi Haziran 2008
            Göğüs Cerrahi Servisi  Aralık 2007
            Gastroenteroloji Servisi,  Polikliniği ve Endoskopi Ünitesi  Şubat 2007
            Nöroloji Servisi Ocak 2007
            Perinatoloji Şubat 2006
            Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi Ekim 2005
            Genel Cerrahi Servisi Ekim 2005
            Ortopedi ve Travmatoloji Servisi Ocak 2005
            Dermatoloji Servisi Ocak 2005

 • Hemşire Lojmanları ek bina onarımı Ocak 2008 
 • Hastane Ana Mutfağı yenilendi. Ekim 2005

 • Ameliyathane ve Yoğunbakımların Onarımı
    • Ortopedi ve Travmatoloji Ameliyathaneleri Temmuz 2014
    • Çocuk Cerrahi Ameliyathaneler Temmuz 2014
    • Genel Cerrahi Ameliyathaneleri Haziran 2014
    Beyin Cerrahi Ameliyathanesi Eylül 2010
    Üroloji Ameliyathanesi Eylül 2010
    Genel Cerrahi Yoğunbakım Ünitesi Eylül 2010
    Beyin Cerrahi Yoğunbakım Ünitesi Eylül 2010
    Ameliyathane ve Yoğunbakım Üniteleri Giriş Mekânlarının Düzenlenmesi   Şubat 2010
    Ameliyathane ve Yoğunbakımlar Ayılma Odaları İnşaatı
    Ocak 2010
    Ameliyathane ve Yoğunbakımlar Eczanesi İnşaatı Ocak 2010
    İki Adet Acil Ameliyathanesi İnşaatı Ocak 2010
    Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğunbakım Ünitesi
    Onarımı
  Ocak 2010
    • Ameliyathane ve Yoğunbakım Üniteleri Çatı Onarımı Kasım 2009
    Mehmet KAMANLIOĞLU Yoğun Bakım Ünitesi  Ocak 2008
    • Ameliyathane ve Yoğunbakımlarda Yapılan Düzenlemeler   Ocak 2008
 • Yılmaz-Mehmet ÖZTAŞKIN Kalp Hast. Dış Cephe Yalıtımı ve
     Güçlendirme Çalışmaları     Mart 2014
 • Gevher Nesibe Hastanesi Dış Cephe İzolasyonu ve Boyanması, Çatı Onarımı  
      Nisan 2010
 •    KÜÇÜK ONARIM VE BAKIM YAPILAN BİRİMLER
 • Gevher Nesibe Hastanesi 12. Kat Mutfağı Eylül 2014
 • Gevher Nesibe Hastanesi 6. Kat Mutfağı Eylül 2014
 • Dahiliye Romatoloji Sekreterlık Alanı Mayıs 2013
 • Örnek Alma II Mart 2012
 • Semiha - Asım KİBAR Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi Sürekli Ayaktan Periton    Diyaliz Polikliniği (SAPD) Şubat 2012
 • Merkezi Sterilisazyon Ünitesinde 2 Adet Dezenfeksiyon Cihazının Yenilenmesi
     Ağustos 2011
 • Gevher Nesibe Hastanesi 3. Kat Mutfağı Temmuz 2011
 • Göz Polikliniği Sekreterlik Alanının Düzenlenmesi Temmuz 2011
 • Hastane Poliklinik WC Kapılarının Değiştirilmesi  Aralık 2010
 • Öğretim Üyeleri Kafeteryası Bakım ve Onarımı Ağustos 2010
 • Acil Tıp Anabilim Dalı'nın Bakım, Onarım ve Tabelalarının Yenilenmesi
     Ağustos 2010
 • REVERSE OZMOS SİSTEMİ (Sterilizasyon amacıyla sterilazatörler için     şartlandırılmış su verilmesi)  Nisan 2010
 • Gevher Nesibe Hastanesi Kat Merdivenlerinin Yeniden Yapılandırılması
      Nisan 2010
 • Gevher Nesibe Hastanesi Girişi ve Danışma Noktasının Düzenlenmesi  Ocak 2010
 • Şahinur DEDEMAN Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezine hava soğutma     sistemlerinin kurulması  Aralık 2009
 • Gevher Nesibe Hastanesi poliklinik koridorlarının boyanması Aralık 2009
 • Tutuklu ve Hükümlü Tedavi Odası Aralık 2009
 • Fevzi MERCAN - Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesi çevre düzenlemesi (Yeni     otopark alanı, yürüyüş yolu ve asfaltlama çalışması) Kasım 2009
 • Hastane Yemekhanesi Dış Cephesinin Boyanması Ekim 2009
 • Gevher Nesibe Hastanesi Polikliniklerinde Bulunan Işıklıkların Onarımı   
      Ekim 2009
 • M.Kemal DEDEMAN Hematoloji - Onkoloji Hastanesi Dış Cephe Boya ve Onarımı     Eylül 2009
 • Tutuklu ve Hükümlü Bekleme Odası Haziran 2009
 • Hastane Ana Mutfağı Tavanı İzole Edildi, Giriş- Çıkış Kapıları
      Kayar Kapıya Dönüştürüldü.    Mayıs 2009
 • M. Kemal DEDEMAN Hematoloji-Onkoloji Hastanesi Poliklinikleri ve
      Kemoterapi Üniteleri Yeniden Düzenlendi Mayıs 2009
 • Enfeksiyon Kontrol Kurulu  Nisan 2009  
 • Sterilizasyon Ünitesi Temmuz 2008
 • Tüp Bebek Ünitesi  Mayıs 2008
 • Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi Mayıs 2008
 • Hastane Giriş Kapıları Ocak 2008
 • M. Kemal DEDEMAN Onkoloji Hastanesi onarımı Aralık 2007
 • Göz Sağlığı ve Hastalıkları Temmuz 2006
 • M. Kemal DEDEMAN Hematoloji-Onkoloji Polikliniği ve Kemoterapi
      Ünitesi Mayıs 2006
 • Çocuk Hematoloji ve Onkoloji servisi Kasım 2005
 • Enfeksiyon Hastalıkları servisi Temmuz 2005
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Mayıs 2005
 • Yenidoğan servisi Ocak 2005
 •    İNŞAATI DEVAM EDEN BİRİMLER

  • Ayaktan Tedavi Merkezi     Mart 2014

     YAPILMASI PLANLANAN BİRİMLER

  • Çocuk Hastanesi 3. Bloğunun Yapılması
                  
                  - Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinik ve Kliniği
                  - Çocuk Cerrrahi Poliklinik ve Kliniği
                  - Ameliyathaneler
                  - Çocuk - Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve Kliniği