Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel (4/B) Yerleştirme Sonuçları

  • Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel (4/B) Yerleştirme Sonuçları

25 Temmuz 2018 tarihinde Sözcü Gazetesinde, Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel Başkanlığının anasayfasında yayınlanan sözleşmeli personel (4/B) alımı ilanına müraacat eden ve atanmaya  hak kazanan asıl adayların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne 16/08/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip adaylara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik soruşturmasına mütakip adayların atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenler haklarını kaybedecek olup, puan sırası ile yedek adaylar yerleştirilecektir. Yedek adaylara istenecek belgeler konusunda ayrıca tebligat yapılacaktır.

 

Sonuçlar için tıklayınız.

 

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2020 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu