ERÜ Hastanelerinde “Sağlık Çalışanları İçin Stresle Baş Etme” Konulu Uzaktan Eğitim Verildi

  •  ERÜ Hastanelerinde “Sağlık Çalışanları İçin Stresle Baş Etme” Konulu Uzaktan Eğitim Verildi
  •  ERÜ Hastanelerinde “Sağlık Çalışanları İçin Stresle Baş Etme” Konulu Uzaktan Eğitim Verildi
  •  ERÜ Hastanelerinde “Sağlık Çalışanları İçin Stresle Baş Etme” Konulu Uzaktan Eğitim Verildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Yönetimince düzenlenen organizasyonda, Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saliha Demirel Özsoy tarafından, akademik ve idari personele “Sağlık Çalışanları İçin Stresle Baş Etme” konulu uzaktan eğitim verildi.

Prof. Dr. Saliha Demirel Özsoy yapmış olduğu konuşmada; makul düzeydeki stresin yararlı, çoğunun da zararlı olduğunu ifade ederek, stres ve stresör ’ün ne anlama geldiğini, stres-performans ilişkisini, yoğun stres karşısında bedenin tepkilerini, stresi yaratan faktörleri, iç ve dış etkenleri, iş ortamının stres etkenlerini, Covid-19 sürecinde stresi, stresin nedenleri ile stresle baş etme yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, “Personelimize yönelik belli periyodlarla düzenlenen eğitim ve gelişim programları dâhilinde stresle baş etme konulu eğitimi planladık.  Akademik ve idari personelimizin verilen eğitime yüksek düzeyde katılımda bulunduklarını gördük. Bu eğitim ve etkinlikler sonrasında personelden olumlu geri dönüşler sağlanmakta, personelin iş verimi ve motivasyonu artmaktadır” diye konuştu.

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2020 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu