Başhekimimiz Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir’in “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” Mesajı

  • Başhekimimiz Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir’in “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” Mesajı
  • Başhekimimiz Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir’in “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” Mesajı

Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren, yaşam düzeyimizi yükselten, bilgi ve teknoloji üreten ve yaşamımızı kolaylaştıran kişiler mühendislerdir.  

Bilgi ve teknoloji üretilmesinde, günlük yaşantımızda mühendislerin birinci derecede sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Her alanda bilgi ve teknolojiyi geliştiren ve uygulayan toplumlar, gelecekte de söz sahibi olacaklardır. 

Hastanelerimizde çalışan mühendislerimiz de çalışanlarımızın sağlığını korumak, iş güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almaktalar ve çalışanlarımızı bilgilendirmektedirler. Ayrıca mühendislerimiz, hastanemizin teknik, bakım ve onarım işlerinde aktif rol oynayarak hastanemize büyük katkı sağlamaktadırlar. 

Bu vesileyle, hastanemizde görev yapan mühendislerimizin ve topluma hizmet eden tüm mühendislerin “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü ”nü kutluyorum. 


Prof. Dr. H. Kutay TAŞDEMİR 
Hastaneler Başhekimi        

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2020 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu