Özellikli Hizmetler

 

Acil Servis

Onkoloji

Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (KOM)

Kalp ve Damar Cerrahisi Hizmetleri

Pediatrik Kalp ve Damar Hastalıkları

Yenidoğan Yoğun Bakım

Prematüre Retinopatisi

Çocuk Yoğun Bakım

Erişkin Yoğun Bakım

Yanık Tedavi Merkezi (Girişim ve Tescil Başlatıldı)

El Cerrahisi Hizmetleri

Kemik İliği ve Organ Nakli Hizmetleri (JACIE Sertifikası)

Organ Nakli Hizmetleri (Yeni Sertifikasyon Başvurusu)

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri

Anjiyo Ünitesi

Diyaliz Eğitim

Diyabet Okulu

ERCP ve İleri Gastroenterolojik Tedavi

Gebe ve Kalp Sağlığı Polikliniği

Perinatal Merkezler

ROP Prematüre Retinopatisi ve Tedavi Merkezleri

Uyku Laboratuvarı

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme ve Yetkili Sağlık Tesisleri

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme ve Yetkili Hakem Hastaneler

Nükleer Tıp

Patoloji

Odyoloji Hizmeti

Radyasyon Onkoloji

Terapötik Aferez

Nörogirişimsel İşlemler

Çocuk Hastalarda Anestezi Altında MR CT

Kornea Nakli Merkezi

Çocuk Psikiyatri

Tüp Bebek Merkezi

Laboratuvar – İmmünoloji

Nütrisyon TPN

Bölge Kan Merkezi (Süreli)

 

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2020 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu