×

Diyet ve BeslenmeHastanelerimiz diyet ünitesinde, yatarak tedavi gören veya polikliniklerimizde muayene olarak diyet polikliniğine yönlendirilen tüm hastalara beslenme destek tedavisi hizmeti verilmektedir. Bu hizmet hastalarımızın tıbbi beslenme tedavilerinin sürekli olarak düzenlenmesi ve kontrollerinin sağlanmasıyla yürütülmektedir. 

Diyet bölümümüzün asıl amacı halkımızın sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesini sağlamak, onlara uygun beslenme planları ve programları üretmek, halk sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde yardımcı olmak, sağlıklı nesiller için insanları bilinçlendirmek ve yaşamın her anında insan hayatına katkı sağlayarak, önleyici tedbirlerle insanların sağlıklı olmalarına yardımcı olmaktır.

Hastanelerimizden sağlık hizmeti almak için başvuran hastalar, doktor muayenesinden sonra gerekli görülmesi halinde diyet polikliniklerimize yönlendirilmektedir. Beslenme destek tedavisinin etkin olabilmesi için tıbbi muayene zorunlu olup, doktor muayenesi olmayan hastalara diyet hizmeti verilememektedir.

Diyet Poliklinikleri

HastaneKatDahili Numara
Gevher Nesibe Hastanesi
Zemin Kat
22375
Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi
5.Kat
27852
Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi
Bodrum Kat
27629
Şahinur Dedeman Kemik İliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezi
Zemin Kat
27425
Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi
Bodrum Kat
25265
Kategori