×

Refakatçi İşlemleri


    Hastanelerimizde Refakatçi olarak kalmak için Refakatçi kartı alınması zorunludur. Refakatçi ücreti, bütçe uygulama talimatında belirtilen miktardadır. Refakatçi kartı almak için hastanın yattığı servis doktorunca Refakatçi izin belgesi doldurulduktan sonra hasta veznesine ücreti yatırılır.
    Refakatçi izin belgesi ve Ücret yatırıldı makbuzu ile birlikte Hastanelerimizin zemin katındaki Danışma noktasına başvurulur. Hastanın yanında kalacak olan refakatçisine yeşil renkli refakatçi kartı verilir. Özel oda veya süit oda da kalacak hasta refakatçileri ise, yine yukarıda belirtilen işlemler takip edilmek kaydıyla beyaz renkli refakatçi kartı yine hasta yatış ünitesince verilir. Refakatçiler hastanemiz yemek hizmetinden faydalanabilirler.
    Onkoloji, Organ Nakli ve Diyaliz ile Kalp Damar Hastalıkları Hastanelerimizde yatan hastaların Refakatçilerine ise, refakatçi kartları mesai saatleri dahilinde Kalp Hastanesinin zemin katında yer alan vezneden verilmektedir. 

Kategori